De geesten vrij maken

De taak is niet haalbaar,
als ‘t proces op niets trekt.

Les geven in Oostende:
Om de geesten vrij te maken
pak ik hen mee naar de zee.
Zie ze weer dartelen, de bende!

Uitwaaien op het strand,
één lesuurtje, de band
en dingen doorpraten,
gevoelens van verlaten

zijn of niet te zijn
elkanders pijn.

’t waaide zo hard
in de Kemmelbergstraat,
dat de muts gaat;

de haren verward

De zee woest en verstoord;
de natuur: spiegel van de ziel.
Schuimbekkend, two-faced,

meisje overboord.

het strand een zandstorm,
zo bevrijdend
de kolkende zee,
het haar vet.

We scheppen
opgehoopt zand
weg.

dezee