In bocca al lupo

Onbekend als kunstenares

huilt om geschikt papier

ongebreideld plezier

bij ’t krassen van het cuttermes.