Laatstedagenvanjunigevoel (2)

,,Het vooruitzicht van een otium cum dignitate, een eerzaam nietsdoen, is voor de meesten een hel, want werkend scheppen zij hun werkelijkheid, en daardoor vervreemden zij van de anderen en zichzelf.”

De woorden zouden afkomstig zijn van Leonard Nolens in zijn ,,Dagboek van een dichter 1979-2007” (p. 707). En ik kan het dit jaar eigenlijk niet beter verwoorden: het gevoel van de laatste dagen van juni, wanneer de strijd gestreden is, de punten verdeeld zijn en het verdict gevallen over hemel en hel. Nu is het tijd voor de hemel, het otium, het zalige nietsdoen, de schoonheid van een leeg strand, de schoonheid van de leegte tout court.