Brieven van een gedeporteerde uit Stadt des K.d.F. Wagens / 2 juni 1943

Stadt des K.d.F Wagens, den 2 Juni 1943 (13de brief)

Beminde ouders,
Ik heb gisteren goed Uw vierden brief ontvangen, waarin ik zie dat U beiden nog in goede gezondheid zijt. Ook ik stel het nog heel goed.

Wel wat zegt U ervan van Achiel De Soete zijn charcuterie? U ziet wel dat men hier goed naar Uw beroep ziet. Men zegt hier eenvoudig weg, na drie maanden kunnen ze dat hier zoo goed als wij, en U moet er maar Uw hoofd bij neerleggen.

Hewel Mama U schrijf daar iets van Nonkel Germain en van Rabau, en van stukken teekenen, ik versta daar allemaal niets van, want U heeft enkele woorden vergeten te schrijven, leg dat mij eens nader uit, U schrijft ook zoo rap en vergeet Uw brief te herlezen, zoo kan ik er niet veel uitrapen. Mama tracht dat in het vervolg beter te doen en het mij nog eens goed uiteenleggen. Als Mijnheer Germain hier eens zal zitten, zal hij niet moeten rondrijden met zijn melkpul naar de boeren om melk, en zijn witte schort zal weldra pottezwart zijn, nu dat zal hem eens goed doen, want dat is een keer noodig dat zulk een kerel hier is.

Maquette van de Volkswagenfabrieken toen ze gepland werden in de jaren '30.

Maquette van de Volkswagenfabrieken toen ze gepland werden in de jaren ’30.

Ik zie ook dat Petje nogal veel kabaal maakt in zijn nieuw logement. Nu Nonkel Edmond zal hem ook geen eeuw houden, en misschien nog enkele weken en Petje zal een nieuw logement hebben. Als Marie komt, moet U ze niet aantrekken, laat ze maar loopen met haar gat in de wind.

Mijn zoetekoek is al op. Ik kon ze niet bewaren, daar ze begon te beschimmelen, ik heb niet veel moeten wegsmijten. Malt, chicorei en zout moet U niet opzenden, want Mama, om koffie hier te maken heb ik geen tijd en ten tweede, de stoof brandt ook alle avonden niet meer, want wij hebben geen kolen meer en het hout moeten wij stelen. Van Felicien Verscheure heb ik tot nu toe geen nieuws ontvangen. Hij heeft zeker zijn brief nevens de busse gestoken, of was hij misschien dronken. Ik denk dat zijn brief moet verloren zijn gegaan. Mijn vijfde brief die ik U geschreven heb, zal niet toekomen, dat is jammer, want dan ging U iets meer weten, hoe het hier gaat. Die jongen aan wien ik hem meegegeven heb, moet nu in Magdeburg werken, in plaats van weer te keeren naar België. Hij is in hetzelfde lager waar wij één nacht geslapen hebben, daar is ook nog een jongen van Sint-Pieters. Naar den pastoor en Notredame heb ik nog niet geschreven. Vandaag heb ik een brief ontvangen van Omer Desoete en een kaart van Jules Mariechal’s zijn gasten. Ze zitten alle twee in Dresden, en werken in een slijpsteenfabriek en hebben daarbij alle acht dagen den nacht.

Papa, zorgt maar goed voor Uw tabak, nu zult U er geen meer te kort hebben en zult U 100 gr per dag kunnen smoren.

Ja! Ik vergeet het bijna. Wel Mama, U heeft een zakje gemaakt om mijn geld in te steken, wel ik zal het nooit noodig hebben, nu dat ik hier zooveel geld verdien, hoelang ik zal moeten sparen voor honderd mark, weet ik zelf niet. Ik ontvang hier meer nieuws van kameraden dan van de familie. Want er zijn er reeds velen naar dewelke ik niet geschreven heb en die zelf eerst schrijven. Tot nu toe heb ik geen nieuws ontvangen van mijn notaris, naar het schijnt heeft hij zooveel werk, dat schrijft dezen van Koolkerke.

Ik zal nu maar eindigen, en aanvaard Beminde Ouders, mijn beste groeten. Tot de volgende maal en vele moed, want het einde nadert.

Die Bruggeling is vandaag wedergekomen en ik heb het een en het ander vernomen over Jantje en dat geeft mij nog meer moed.

Uw zoon, Fernand

P.S. 1: Zout heb ik hier genoeg, ik kan er bekomen in de keuken.
P.S. 2: Mama, schrijf eens welke brieven U van mij reeds ontvangen hebt. Niet meer den datum, want daar weet ik niets van, want dat heb ik reeds lang vergeten.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s