Brieven van een gedeporteerde uit Stadt des K.D.F.Wagens / 25-29 mei 1943

Stadt des K.D.F. Wagens, den 25 Mei 1943

Beminde Ouders,

Ik heb vanavond goed Uw derden brief ontvangen. Ik ben nog altijd in volle gezondheid ik verhoop van Uw beiden hetzelfde…
Voor een horloge moet U niet zorgen, want tegen dat deze hier is, en ik U het geld heb opgestuurd, is dat al in de maand Oogst en tegen dan kan er reeds zooveel gebeurd zijn… Hier is het nog niet veel droog geweest. Tot nu toe heb ik hier nog geen goed weder gehad, er is hier altijd zooveel wind, en zorgt ook maar voor een goed vetgekweekt konijn tegen dat ik afkom,… Zooals ik ook lees, zal nonkel Germain ook nog in het zelfde beddeke ziek worden zooals ik. Hij zal zijn witte schorten niet mogen meenemen, want anders als hij hier aan de loopende band staat van de auto’s of de locomotieven, zal zijn witten broek en witte schort van den tweeden dag reeds pikzwart zijn, en zijn broek zal kunnen rechtstaan reeds na de eerste week van het vet, zonder dat de kekkelaere erin zit, zijn handjes zullen zoo wit niet meer zijn en hij zal ook niet met zijn armen voor den borst moeten staan, want het is hier altijd van ,,schneller arbeiten’’, dat zeggen mijn kameraden hier. Zijn dik buikje zal ook wel smelten gelijk sneeuw voor de zon, want hij zal hier vooreerst zijn plan niet kunnen trekken, en altijd kommeeren van schoone kleederen voor de vrouwen en patattes de frites. Mijn nonkel zal hier wel een ander liedje zingen. Dat zal hier voor hem goed zijn, misschien zullen ze nog uit hem een mannemensch kunnen maken.

Als er een van U ziek is, kan ik in congé komen, maar het moet een doodelijke ziekte zijn, maar als het niet doodelijk is, kan ik ook komen. Maar U moet een bewijs van de dokter opsturen. Dat bewijs moet geteekend worden van den dokter, daarna moet de stempel van de gemeente er op komen en dan moet U naar de Feldkommandatur gaan om opnieuw een stempel te krijgen. Het moet nog altijd hetzelfde briefje zijn. U stuurt dan dat briefje op per recommandée naar mij en dan met dat bewijs ga ik hier naar de fabriek en kan ik in congé komen.

Meer nieuws weet ik niet; mijn beste groeten en goeden moed.
Uw zoon, Fernand.

Stadt des K.D.F. Wagens, den 28 Mei 1943

Beminde Ouders,

Ditmaal heb ik een heel korten weg genomen om naar U te schrijven. Ik geef mijn brief mede aan Albert Bousse, een familielid van Adolf Van Parijs, die in congé komt… Hier valt er niets bijzonders te melden. Alleenlijk kan ik U vertellen dat er hier wekelijksch Italianen vertrekken naar huis, in twee maanden moeten ze allemaal weg, want hier werken er veel Italianen. Ze moeten nu hun eigen land beschermen tegen den anderen. Ik geloof dat ze nogal een goed koud bad gekregen hebben in Tunis, nu ze zullen er deugd van hebben. Gisteren hebben wij hier tweemaal alarm gehad, maar hebben geen Tommies gezien. Hier is er nog maar één Tommy boven geweest en het was binst den nacht; hij mitrailleerde op een trein die hier voorbijreed en in één minuutje was alles gedaan.

Ik zeg hier dikwijls in mijn eigen, dat ze toch eens de fabriek konden bombardeeren en alles plat leggen met den grond, dan is het hier gedaan met werken en sturen ze ons misschien naar huis. Maar den Tommy wil mijn gebed niet verhooren.
Weet U het al dat mijn adres reeds veranderd is. Het luidt nu als volgt:
Fernand Ghyselen
Stadt des K.d.F.Wagens
Gem. Lager 12/21
Nieder-Sachsen Deutschland

Papa, u moogt ook die sigaretten voor mij houden, want deze die ik hier bekom, zijn niet goed, en een Belgische V.F. is honderd maal beter…

Ik moet U ook nog zeggen dat Belgen, Franschen en Hollanders de vertrekkende Italianen moeten vervangen. Veel nieuws is er hier niet, het is alle dagen hetzelfde.

Ik heb geschreven naar tante Elisa, om te weten o f ze nog rauwe koffie had en ze mij een halve kilo wilde opsturen. Ik ontvang hier maar weinig brieven uit België. Gisteren heb ik nieuws ontvangen van Nonkel Cyriel. Van mijn notaris en mijnheer Soenen heb ik nog geen nieuws ontvangen, … alsook van Felicien Verscheure en Omer Desoete en nonkel Edmond heb ik ook nog niets ontvangen… Ze gebaren allemaal van Co.

Hoe is het daar? Moeten er nog veel naar hier komen? Zeg hun maar dat ze niet moeten afkomen, want hier is er niets bijzonders, want het is allemaal om te werken. Bediende worden is moeilijk, heb ik reeds ondervonden. Het zijn meestal Duitschers met een stijf arm of been die hier de schoonste postjes bedienen en meestal bediende zijn; zulke hebben ze hier genoeg. Ge kunt wel denken dat ze niet veel moeten hebben van de buitenlanders…

Ik zal nu maar eindigen en Aanvaard, Beminde Ouders, mijn beste groeten.
Fernand.

Stadt des K.d.F.Wagens, den 29n Mei 1943.
12e brief

Beminde Ouders,

Het is vandaag nu juist zes weken dat ik hier aangekomen ben. Ik ben nog altijd in volle gezondheid. Dezen namiddag heb ik mijn colli ontvangen en heb hem dan ook seffens open gedaan. Ik heb drie pakjes havervlokken, twee pakken biscuiten, een pakje koeken, vet, zeep om mijn tanden te waschen, pijp en zoetekoek ontvangen. Alles was nog gaaf en gezond, uitgenomen mijn zoetekoek, die reeds hier en daar begon te beschimmelen, maar ik zal hem eerst opeten, want hij zal wel gauw op zijn.

Wanneer ik rond twee uur in mijn barak kwam, lag er nieuws van Hilaire Defauw en mijn collega uit Koolkerke, die beiden zijn nog altijd thuis; er lag ook een kaart van Felicien Marchand, die het ook nog altijd goed stelt, maar het werk staat hem niet aan, schrijft hij… Papa en Mama, ik moet het U zeggen dat ik hier van de vreemden, dat zijn mijn kameraden meer nieuws ontvang dan van de familie. Naar het schijnt uit den brief van mijn collega van Koolkerke is er veel werk op den bureau, het is wel erg spijtig dat ik daar niet meer ben, maar er is niets aan te doen. ,,Wij zijn te schepe en we moeten varen,’’ zei Fietje Marichal in ’t jaar veertig, toen ze gevlucht was bij ons.

Ik doe hier goed mijn best, mama, want U zult geen klagen van mij hebben, dat kan ik U verzekeren. Morgen zijn we wederom zondag,dan kan ik lang slapen tot negen uur en dan heb ik nog juist tijd genoeg om hier naar de Hoogmis te gaan van 10.30uur. Want eens lang kunnen slapen doet hier goed, wanneer men alle dagen opmoet ten vijf en half en wanneer men van corvée is, is het te 5.10uur, want dan moet men koffie en soep halen voor ’s morgens alleman; zo ben ik alle 16 dagen eens van corvée…

Ik wensch U ook een zaligen en gelukkigen Hoogdag met O.L.Heer Hemelvaart en Sinxen.
Uw zoon, Fernand.

Overzicht van alle toen actieve bestaande kampen in Nazi-Duitsland, ingedeeld naar type kamp.  (1)

Overzicht van alle toen actieve bestaande kampen in Nazi-Duitsland, ingedeeld naar type kamp. (1)

—————-
(1) Kaartje ontleend aan de website http://www.mahnung-gegen-rechts.de/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s