Brieven van een gedeporteerde uit Stadt des K.D.F.Wagens / 6-22 mei 1943

Stadt des K.D.F. Wagens, den 6 Mei 1943.

Beminde Ouders,

Ik heb vandaag goed Uw brief ontvangen en ik ben er zeer blij om reeds van U nieuws ontvangen te hebben. Zoals ik zie is mijn eersten brief wel tien dagen op weg geweest. Maar met express of luchtpost is het ook hetzelfde. Een express gaat niet rapper en het kost wel vijf maal zooveel.

Ik heb Uw brief wel reeds driemaal overlezen. Voor Uw sportuitslagen moet ik U bedanken, maar het sportnieuws kan ik hier lezen in de dagbladen… Zooals ik zie zit Achiel Desoete in Schleusingen; Rabau uit de St-Amandstraat is dood; dat kan verandering brengen in Nonkel Germain zijn zaken en mijn professor Matthys is ook dood, jammer, want dat was de beste van allen, die nog iets kon verstaan.

Mama, U spreekt van op een kamer te gaan, maar ik verdien niet veel, het is maar 50 tot 60 phenning per uur; ik werk hier tien uur, maar mijn werk is niet zwaar. Ik betaal iederen dag 1 mark voor mijn eten en wordt 25% op mijn daguur afgehouden. Daarbij zou ik mij verslechten in het eten, want ik zou vooreerst 5 kg min brood hebben; meer vet zou ik wel hebben, maar dat is al. Het slapen zou beter zijn.

Gisteren heb ik geluk gehad. Ik heb namelijk anderhalve kg brood gehad van een Zwitser voor 50 gr. tabak. U ziet ik heb een nazaart gedaan, want men geeft hier 20 mark voor een brood en vijf mark voor 50 gr. tabak. Zoo zal ik ieder 14 dagen mijn tabak kunnen afzetten en alle 14 dagen nog een brood meer hebben… U spreekt van meel op te zenden, als ik een bakker kan vinden. Ik zal eens informeren… Papa, houdt maar een groot konijn over tegen dat ik afkom, want het zal zoolang niet meer duren…

Uw zoon, Fernand.

Stadt des K.D.F.Wagens, den 22e Mei 1943.

Ik ben nog altijd in goede gezondheid en heb gisteren Uw tweeden brief ontvangen. U hebt reeds een pak opgestuurd, waarvoor ik U moet bedanken. Voor brood of meel moet U niet meer zorgen, daarvoor dient thans mijn tabak en heb ik reeds drie kalanten, dus daarmee moet U niet inzitten, want brood heb ik thans niet meer tekort, want ik bekom hier alle week drie kg. brood voor mijn rantsoen, alle dagen 50 gr. vleesch en 20 gr. vet, ’s avond krijg ik soep of aardappelen en groensel en verder nog pudding…
Mijn kameraad van Dudzeele heet Jean Danneels. Ja, Papa, U moogt die sigaretten houden voor mij want deze kan ik hier verwisselen voor eten. Die sigaretten die ik hier bekom, zijn niet goed; het is juist gelijk hooi dat men rookt. Gisteren heb ik hier een pakje Amadis sigaretten gehad voor mijn rantsoen en dat kost 1,70 mark voor 28 sigaretten; het is zooveel als bij ons op de zwarte markt. Als U kunt tabak bekomen in pakjes is het beter dan lossen, want ik kan hem hier beter verwisselen.

Oorlogsmerk dat de groene michels verving...

Oorlogsmerk dat de groene michels verving…

Ik heb vandaag ook wederom geld ontvangen en heb iets van 26,40 mark ontvangen voor 22 dagen. Als dat zoo voortgaat zal ik hier nog millionnair worden, bijzonderlijk met dat ik hier zoveel verdien en op het einde van de maand bijna niets over heb, die 26,40 mark zijn zuiver, maar ik moet dan nog mijn sigaretten en mijn brieven daarvan aftrekken. Zoo U ziet moet ik hier niet veel vettesoppen.

Als nonkel Jan mij komt bezoeken, blijft hij hier slapen, maar hij droomt ’s nachts altijd van zijn duivels en zet de gansche barak in rep en roer; als dat zoo voortgaat, zal hij in plaats van viermaal in de week nog éénmaal mogen komen… Bertje van Nonkel Jerome’s zal waarschijnlijk naar Leipzig moeten en André van Petrus Verstraete zit in Dresden. Zoo weet U nog iets van de familie.

Goeden moed, Fernand.

WO II elders in die weken:
7 mei: de Geallieerden heroveren Tunesië;
13 mei: Duitse en Italiaanse troepen geven zich over in Noord-Afrika;
16 mei: de SS maakt een einde aan het joods verzet in het getto van Warschau;
16-17 mei: Britse luchtaanvallen op het Ruhrgebied;
22 mei: bevelhebber van de Duitse marine Karl Dönitz trekt zijn U-boten terug uit de Atlantische Oceaan, nadat de geallieerden zich beter begonnen te verdedigen tegen de U-bootaanvallen van de Duitsers.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s