Brieven van een gedeporteerde uit Stadt des K.d.F.Wagens / 8 juni 1943

Stadt des K.d.F. Wagens, den 8-6-1943 (15e brief)

Beminde Ouders,

Ik heb vandaag goed Uw achtsten brief ontvangen, dat is den 7de Juni. Maar ik schrijf reeds op den datum van morgen. Allereerst moet ik U zeggen, dat wanneer U deze gesuikerde melk opstuurt, U mijn pak goed moet emballeren, want het zou kunnen zijn dat de doos toekomt en dat de melk reeds uitgeloopen is, want ze versmijten nogal goed de pakken op den trein. U vraagt ook al of ik mijn pâté uitgeëten heb. Ja, ik heb hem reeds uitgeëten, want het kon zijn dat hij niet bewaarde en ik heb he maar geknipt voor dat hij zou bederven, want eenmaal dat de doos begint te klutsen moet U hem geen acht dagen meer houden, maar knipt hem maar direct. Ja mama, U moogt ook enveloppen voor mij koopen, want ik moet veel schrijven en heb er dus ook veel noodig, alsook schrijfpapier…

Vandaag heb ik een briefje ontvangen van mijn kozijn Albert Ghyselen van nonkel Jerome’s. Het luidt als volgt:
Albert Ghyselen
Gemeinschaftslager an der Landgrube
B2/Z8
Theklaerstrasze, 110
Leipzig 42
Deutschland

Tante Alice voelt haar nu zeker wel groeien, nu ze op een kasteel woont. Het zal weldra zelf Mevrouw de barones zijn. Ze zal zich nu nog meer smijten en nog meer op haar lippen bijten. De witte schorte zal wel niet meer op zijn gemak zijn. Nu zal hij niet meer kunnen kakelen en het zal nog af geraken. Hij zal zich nu met het slangevel moeten bezighouden. Marie zal ook wel een beetje afgunstig op Alice neerkijken.

Ik zal nu eens vertellen wat ik den 4 Juni zooal getrokken heb aan geld. In twaalf dagen heb ik zesennegentig uren gewerkt plus vijftien overuren; daarvoor bekom ik vijfenvijftig mark vijftig plus 1,8 mark toeslag voor overuren, 7 mark omdat ik weg ben van huis; dat is bruto vierenzestig mark zevenendertig. Blijft zuiver vijfenvijftig mark die ik uitbetaald wordt, maar ik moet éénentwintig mark betalen voor eten en slapen gedurende veertien dagen, die ik op voorhand moet betalen; daarmee heb ik vierendertig mark zuiver na twaalf dagen.

Papa, kijken eens op den zolder om een oud malslot met een sleutel; een nieuw slot moet U niet koopen; wij hebben oude genoeg.

Ik zal nu maar eindigen, en aanvaard, Beminde Ouders, mijn beste groeten, tot later,

Uw zoon Fernand

Gemeinschaftslager in K.d.F. Stadt

Gemeinschaftslager in K.d.F. Stadt

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s