Sartriaanse walging

De wereld is vandaag ongelooflijk inert

en-soi, op zichzelf, ondoordringbaar

conservatief, niet in beweging te krijgen.

 

Mijn existentie-in-de-wereld:

moedeloosheid en walging

van zoveel onzin, onbegrip,

gratuit gebazel en opportunisme.

 

Oude woorden die afgestoft worden:

Ouders allochtoon

als dinosauriërs

in het Carboon.

 

Containerbegrippen,

betekenissen allerlei

ongeselecteerd door elkaar gegooid

op de mesthoop,

onze wereld

die zou ontsnapt zijn

aan een groot onheil:

Sieg Heil!

 

Ik moet hier weg,

elders de batterijen opladen

om de mens in opstand

te worden

die ik ben.