Achter Paters Mote

Sneeuwwandeling op 12 december 2017 vanaf de Graaf Karel de Goedelaan, richting Leie, de rechteroever stroomopwaarts gevolgd tot aan Bissegembrug (Overzetweg) en terug (in totaal zo’n 3 km). Dit  wandelingetje brengt je in een oogwenk middenin de natuur, langs de Leie, met aan je linkerkant de natte Leiemeersen die eerst het kasteelpark de Béthune en vervolgens Paters Mote afzomen. Je passeert ook de monding van de Markebeek in de Leie. De Leieoever  is wel onverhard en het weidegras staat hier en daar vrij hoog, wat het stappen door de sneeuw niet altijd gemakkelijk maakt. Onderweg joeg de hond een groepje van twintig overwinterende Canadese ganzen op.

Voor dit mooie brokje natuur op wandelafstand van Kortrijk-centrum bestaat er een ,,natuurherstelplan”. Alleen valt daar tot op vandaag weinig van te merken.

,,In de zone stroomafwaarts van de brug van de E403 staat het op elkaar afstemmen van de verschillende functies op de oevers van de Leie centraal. De omgeving van Paters Mote wordt verder ecologisch ontwikkeld, waarbij maximaal de potenties van natte natuur worden benut. Ook herinrichting van de oeverzones en ecologisch herstel van beekvalleien wordt voorzien. De deadline voor het volledige project is 2027. Maar in Kortrijk zal het zo lang niet duren. De groene oever aan de Patersmote komt er sneller dan die vooropgestelde deadline. Het Agentschap Natuur en Bos plant de realisatie in 2022-2023 (sic!),” (1) lezen we op de website van Leiedal over het Leiepark.

Je vraagt je bij zoveel planningsijver af, wat er noodzakelijk moet veranderen. Wat maaibeheer of de dijken laten afgrazen en ergens een wandelpad tussendoor, via de kasteeldreef of zo over de gronden van de baron, zouden welkom zijn, misschien een extra rij knotwilgen. Maar meer hoeft eigenlijk niet. De Leieoevers zelf zouden wat meer oeverbeplanting kunnen krijgen, maar dan zal de binnenvaart weer protesteren, zeker? Eigenlijk gaat het hier om een prachtig, relatief open gebied, naar Kortrijkse normen, dan toch, waar de horizonten best niet teveel verstoord worden.

 

 


(1) http://www.leiedal.be/leiepark/natte-natuur-paters-mote