Autorally in een Klimaatstad

Op de website van K-town lezen we: ,,Steden, zoals Kortrijk er een is, zijn net dé plaatsen waar we gemakkelijk duurzamer kunnen leven en Kortrijk heeft de ambitie om een klimaatstad te zijn, waar de lucht zuiver is, veel groen en autoluwe wandel- en fietswegen de leefbaarheid verhogen en water een plaats krijgt. Wij rekenen daarvoor ook op jouw engagement: als bedrijf, handelaar, school, vereniging, gezin,… Samen bundelen we de krachten om deze ambitie waar te maken.”

We vinden deze ambitie zelfs terug als één van de tien grote doelstellingen van de nieuwe bestuursploeg. Hoe je dit rijmt met de jaarlijks terugkerende hoogmis van koning auto, in de vorm van een milieuvervuilende autorally, is de vraag. Het is een publiek geheim dat de rallysport de hobby is van de burgemeester, die graag zelf eens in zo’n bolide kruipt. Het autocircus palmt daarvoor telkens heel het centrum van de stad in. Rallywagens cruisen luidruchtig door woonstraten 48 uur lang; de zone 30 regeling in de binnenstad is plots dode letter geworden, waarbij er ook niet meer geverbaliseerd wordt en wie niet weg is, is gezien.

Sinds vorig jaar organiseert Critical Mass Kortrijk een fietsrally tegen de autorally en voor meer en veiliger, goed onderhouden fietspaden. Het initiatief verdient alle steun, want Kortrijk heeft als fietsstad veel te weinig afgescheiden fietspaden. De stad zit bovendien met een acuut probleem van overvloedig aanwezig fijn stof.

P1050758