Brief aan Quickie

Geachte burgemeester

Als ingezetene van de stad, waar u burgemeester bent, moet het mij van het hart. Eindelijk bent u na jaren ontwaakt uit uw geruststellende, dogmatische slaap en heeft u ook de foto gezien van Aylan, de overvolle bootjes met vluchtelingen op de Middellandse Zee, de tentenkampen in Calais en de overvolle treinen van Hongarije richting Duitsland en u koppelt daaraan de wijze conclusie dat ,,de vluchtelingencrisis zichzelf niet zal oplossen en dat we ook hier de juiste beslissingen moeten nemen.’’ Beter laat dan nooit, zou ik zo durven stellen. En vandaag te lezen in mijn krant in een vrije tribune op pag.2 (1).

P1050300
Eerlijk gezegd, u verrast mij, ik had het niet meer verwacht, toch niet uit uw mond. Ik heb bij wijze van proef eventjes het woord ,,asielzoeker’’ als zoekterm in uw persoonlijke blog ingebracht en verkreeg het beschamende resultaat van één hit. Het ging dan nog om – hou u vast, beste lezer – over een stukje ter ere van Theo Francken, dat asielzoekers nogal eenzijdig in verband brengt met criminaliteit (2). Het vroegere Vlaams Blok werd voor deze associatie die ze op een systematische manier verspreidde, ooit veroordeeld, maar soit. We verstaan ook wel, beste burgemeester, dat u met uw cumul niet de tijd heeft, om uw blog up to date te houden en wellicht wordt ze ook niet zo druk geraadpleegd.

Maar ik lees verder in uw stukje, geïntrigeerd als ik ben door uw plotse opwelling over de asielkwestie, en al gauw geraak ik ontgoocheld. Want wat schrijft u letterlijk? Dit stelt ons voor ,,geen makkelijke vragen. We kijken als stad in de eerste plaats naar Brussel. Maar dat mag ons lokaal niet ontslaan van de morele plicht om de oorlogsvluchtelingen te helpen.’’ Dit is pas interessant: lokaal hebben we zoals dat heet ,,een morele plicht’’, maar wat er in Brussel gebeurt, daar mag – om het maar meteen te zeggen – het kindergeld, waarop oorlogsvluchtelingen met kinderen recht hebben, schaamteloos worden afgepakt de eerste vier jaar? Een ideetje dat uw liberale partijvoorzitter Gwendolyn Rutten schaamteloos omarmt – het gidsland is dit keer Denemarken (3) – en het werd haar vandaag nog afgesnoept door Sarah Smeyers van uw extreemrechtse coalitiepartner NV-A. Het staat haaks op art. 23 en 24 van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, Genève, 28-07-1951. But who cares?

Het valt mij op dat u er zich gemakshalve niet over uitspreekt. Zo kennen we u, beste Quick. U heeft vele petjes en vele zitjes, dat van burgemeester van K-town en tegelijkertijd federaal parlementslid. Naargelang het u past, verandert u schaamteloos van hoofddeksel om vervolgens haasje-over te spelen.

Want uw stukje in mijn krant borduurt vervolgens braafjes verder op de stappen die uw coalitiegenoot Philippe De Coene (SP.a), al weken en maanden geleden heeft gezet. En – dat is het meest schaamteloze van al – nu u, merkt dat Flupke er zowaar de nationale pers mee haalt, is het hek van de dam. U titelt: ,,Een humaan en realistisch lokaal asielbeleid.’’ Alle verwezenlijkingen van het Kortrijkse OCMW – vele daarvan zelfs daterend van de vorige legislatuur, waar u overigens geen gram verdienste aan hebt, want sociale zaken zijn nu éénmaal te weinig sexy voor een liberaal – worden netjes op een rijtje gezet, als zijnde uw beleid. Dat zijn we al langer van u gewoon.

In uw slotparagraaf vergeet u gemakshalve de vluchtelingen die in Kortrijk nog in hun erkenningsprocedure zitten, als ze in Kortrijk toekomen. Het opvangbeleid in Kortrijk is wel degelijk bestemd voor erkende en voor (nog niet-)erkende vluchtelingen voor wie de procedure nog loopt. Uw vrees dat de federale overheid zijn verantwoordelijkheid niet neemt bij het doen verlaten van het Kortrijks grondgebied door afgewezen asielzoekers, klinkt geen klein beetje schijnheilig. Of bent u de familie Qafaj uit Bissegem en het gezin van Khalil Faiz al vergeten? Navid Sharifi? Het gezin Halili? Wat heeft u als Kortrijkse Pontius Pilatus, voor deze mensen gedaan? (4) Ik beperk me hier gemakshalve tot die paar sukkelaars die nog een advocaat vonden en de lokale media haalden.

U spreekt over de ,,versnelde’’ erkenning die risico’s inhoudt. Beste Quick, in Brussel kamperen een paar duizenden mensen die nu zelfs hun eerste handafdruk nog niet kunnen laten maken. Over welke ,,versnelling’’ heeft u het? Wellicht die van u als rallypiloot of de vlotheid, waarmee u van functie verandert of aan politieke recuperatie doet, maar toch niet die van onze dienst Vreemdelingenzaken? Ik kom niet bij van het lachen.

Een beetje meer moed opbrengen, beste Quick, dat moet u doen als eerste burger van deze stad. Angst is een slechte raadgever, vooral omdat het bij u nooit echt duidelijk is welke angst en twijfel uw gemoed bezwaren? Ineens heeft u angst voor de aantasting van onze sociale zekerheid, nadat uw partij er zelf twee miljard euro op bezuinigde. Niet echt netjes van u, om de asielzoekers nu af te schilderen als een bedreiging voor onze sociale zekerheid. We gaan dit maar beschouwen als een onschuldige vorm van projectie.

De angst voor de asielzoeker als vermomde IS-strijder? Is totaal irreëel: die IS-strijder is geen maanden onderweg en waagt zijn leven niet in een rubberboot, maar neemt gemakshalve met een vals paspoort een Ryanair-vliegtuig als hij hier aanslagen wil plegen. Of is het de angst om politiek gepasseerd te worden langs rechts door uw NV-A coalitiepartner die recentelijk twee Blokkers asiel verleende? Of om via links voorbijgestoken te worden door uw coalitiepartner Flupke?

We hopen dat het alleen die laatste vorm van angst is: u bent geen slecht mens. Ik zie zelfs nu en dan, in uw betere momenten, die helaas heel schaars zijn geworden sinds u zo ,,realistisch en humaan’’ bent geworden, een links-liberaal in u. Soms, heel even, misschien, als het mag, een links-liberaal in een iets betere, verdraagzamere wereld, mag dat? Als u dan toch aan agendasetting wil doen, kom dan op voor de echte, liberale principes, die van de vrijheid om te gaan en te staan waar ik wil op deze aardbol, of de gelijkheid, tegen de discriminatie van tweederangsburgers door hun kindergeld af te pakken, waarop ze recht hebben. Dat zou u pas sieren.

Uw Kortrijkse onderdaan,
Patrick Ghyselen

—————————-

(1) De Morgen, maandag 21 september 2015, pag. 2 (zie foto).
(2) http://www.vincentvanquickenborne.be/blog/?s=asielzoekers&x=10&y=9
(3) De Open VLD-voorzitster kijkt naar strengere systemen in Europa. Zo heeft Denemarken een heel nieuwe aanpassing in de sociale zekerheid. ‘Je kan niet zomaar kindergeld krijgen: je moet een aantal jaren in het land verblijven. Dat lijkt me een piste die zeker de moeite waard is om te onderzoeken’, stelt Rutten. http://www.standaard.be/cnt/dmf20150831_01842251
(4) https://patrickghyselen.wordpress.com/k-town-anytown/bij-de-arrestatie-van-fatlum-en-zijn-familie/
en: https://patrickghyselen.wordpress.com/k-town-anytown/wat-ik-nog-aan-maggie-wou-vragen-maar-ik-kreeg-er-de-gelegenheid-niet-toe/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s