From zero to hero

Het kan zeer snel gaan: vanuit het niets – en zonder veel politieke ervaring – in het pluche van het parlement belanden, maar wel volop drijvend op racistische haatzaaierij (zie foto’s). Dat bewijzen Wouter Vermeersch en Carmen Ryheul. Probeer deze namen te onthouden, maar het zal je opvallen dat ze de komende vijf jaren niets, maar dan ook niets positiefs of constructiefs zullen klaarmaken, vegeterend in dat dure zitje van het parlement, tenzij het systematisch kapotmaken van wat we onder het begrip ,,samenleving” verstaan.

Een Avelgemse onderwijzer die zijn leerlingen – vrijblijvend – wat cultuur- en levensbeschouwing wil bijbrengen en daarvoor zelfs nog beleefd de toestemming van de ouders vroeg, moest hiervoor recentelijk op FB door het stof kruipen… Maar de twee verkozen, haatdragende hierboven genoemde onbenullen beslissen straks wel over onderwijsbudgetten, omkaderingscoëfficiënten, eindtermen en leerplandoelstellingen in het onderwijs, als ze al zouden weten wat dat allemaal inhoudt… Arm Vlaanderen.