K-Town met de botte bijl door het personeelsbestand.

,,Geen kaasschaafmethode,’’ wist Q nog mee te delen, maar wat hij er niet bij vertelde was dat het om de methode van de botte bijl ging. Het Kortrijkse stadspersoneel moet het de komende legislatuur met één op acht collega’s minder stellen. Onuitgegeven in de geschiedenis van K-town. Als eerste echte bestuursdaad van de nieuwe stadscoalitie (Open VLD – N-VA – SP.a) kan dit tellen. De consultatierondes ,,Kortrijk spreekt’’ zijn nog maar ternauwernood afgerond, maar we kunnen ons moeilijk voorstellen dat onze schepenen dit als advies hebben meegekregen in de meer dan honderd buurtcomités en stadswijken die K-town rijk is. Zou het kunnen dat bewoners van deze stad de nieuwe coalitie als boodschap meegaven, dat de dienstverlening eigenlijk te ruim is en dat je met 12,5% minder mensen voortkunt om deze stad te runnen? Wij denken eerder het tegendeel. Het kan altijd beter.

Snijden in de stadsdiensten is een botte, neoliberale beleidsmaatregel, noch min noch meer. Het overheidspersoneel is de boeman en moet afslanken; dit zet dan de deur open om hier en daar wat aan outsourcing te doen en hetzelfde werk te laten verrichten in onderaanneming met slechtere statuten voor het personeel. Wie wordt daar beter van? Eén of andere met het stadsbestuur bevriende kmo, allicht.
SP.a’ers putten zich de afgelopen week uit in allerlei nep-excuses, zoals: ,,één op de drie wordt vervangen,’’ double-speak dat moet verhelen, dat er in werkelijkheid nog meer mensen zullen afvloeien: 104 voltijdse equivalenten staan eigenlijk voor zo’n 125 jobs op een totaal van 1001, omdat niet iedereen voltijds werkt! Een karige trofee voor een partij die zich het lot van de werkende mens zou moeten aantrekken. Wat meer is, als je SP.a politici vraagt in welke stadsdiensten er dan eventueel overcapaciteit kan worden weggesnoeid, blijft men het antwoord schuldig. Twee diensten hebben zelfs capaciteit te kort: de groendienst en de trottoirleggers…, dat staat wel vast. Maar het hakbijlcomité moet eigenlijk nog zijn huiswerk doen…

De PVDA is de enige partij die het voorlopig opneemt voor de bezuinigingen die het stadspersoneel treffen.

De PVDA is de enige partij die het voorlopig opneemt voor de bezuinigingen die het stadspersoneel treffen.

,,Hoe werk je anders 12 miljoen recurrente schuld weg?’’ klonk de armzalige verdediging van een toekomstige socialistische (?) schepen. En ik die dacht dat een socialistische partij in de eerste plaats dacht aan ,,werk voor iedereen’’ en niet aan boekhouden. Maar neen, als het dan toch om verminderde inkomsten/teveel uitgaven gaat, vanwege teveel dure omgevingswerken rond de K de jongste jaren; het DEXIA-débâcle, of verminderde middelen vanuit Vlaams gewest of doorschuiven van pensioenlasten vanuit de federale, zorg dan tenminste voor extra-inkomsten, maar verhaal het weer eens niet op de werkende mens. Mogelijkheden die de SP.a over het hoofd ziet: de belastingen verhogen op leegstand, op de onbebouwde percelen, parkeergeld verhogen (Kortrijk heeft de goedkoopste parkeertarieven in het land), het KI (de onroerende voorheffing, waarom niet, zolang die perequatie van het KI nu al dertig jaar uitblijft?), de persoonsbelasting; 4×4 karren in de binnenstad extra taxeren (cfr. Londen); overbodige stadseigendommen verkopen… Overigens volgens bepaalde burgerjournalisten bedroegen de personeelsuitgaven in verhouding tot het totaal van de courante uitgaven nooit meer dan 40 procent. Dat is in vergelijking met de Vlaamse gemeenten bijna een krachttoer te noemen. Het gemiddelde in het land was 42 procent. In nogal wat gemeenten benaderde men de 50 procent. (1)
Van de nieuwe stadscoalitie wordt wat meer verwacht dan het blindelings, neoliberale bezuinigen. Het is na drie maanden nog steeds wachten op de eerste tekenen van deze lente.
__________________________________
(1) ,,Personeelsuitgaven stagneren’’, in: http://kortrijkwatcher.be/?p=2276

Een SP.a verkiezingsslogan; meer personeel voor groenonderhoud... en de andere diensten?

Een SP.a verkiezingsslogan; meer personeel voor groenonderhoud… en de andere diensten?

PVDA-actie voor de gemeenteraad van 11 maart 2013.

PVDA-actie voor de gemeenteraad van 11 maart 2013.

Schepen Herrewijn mocht  het nog even uitleggen; hij ziet heil in sociale tewerkstelling, maar vertelde er niet bij waar er dan wel gesnoeid wordt.

Schepen Herrewijn mocht het nog even uitleggen; hij ziet heil in sociale tewerkstelling, maar vertelde er niet bij waar er dan wel gesnoeid wordt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s