Steun de Kortrijkse bib-voor-iedereen!

Een bibliotheekplicht voor steden en gemeenten is er sinds 2016 niet meer. In de Kortrijkse bib ligt vandaag een petitielijst voor de bib-bezoeker, die hij als steun voor de bib best ondertekent, tenminste als je geletterdheid op deze wereld belangrijk vindt. (1) Je weet immers maar nooit. Zeker met het peperdure nieuwe zwembad op Kortrijk Weide in het verschiet zou het ons niet verwonderen, dat culturele overheidsgelden in de visie van bepaalde kruideniers, plots een andere bestemming krijgen. Voorkomen is dan beter dan genezen.

Schrijver Jeroen Olyslaegers ziet het bijvoorbeeld somber in voor de bibliotheken. Hij verwijt de Vlaamse regering dat ze cultuur en literatuur totaal onbelangrijk vindt, maar dat niet openlijk durft te zeggen. “Dit is een sluipmoord, pure afbraakpolitiek. Ik zou niet weten wat het anders is”, zei hij op Studio Brussel. Volgens Olyslaegers is het de taak van de gemeenten om toegang te bieden tot cultuur en literatuur. “Ik ga niet zeggen dat elke gemeente zijn bibliotheek gaat afschaffen. Maar op deze manier maak je van de bibliotheken de speelbal van de politieke beloftes van de plaatselijke overheden.” Ik vrees dat hij wel eens gelijk zou kunnen krijgen in een stad waar de afgelopen zes jaar de cultuur zowat indommelde en het geld zeer duidelijk naar andere prestigeprojecten ging. Zo werd een nieuw bibgebouw op het Conservatoriumplein in alle stilte afgevoerd, om maar iets te zeggen.

Je kunt je onvoorwaardelijke steun voor de Kortrijkse bib nog meer kracht bij zetten door mee te doen aan de VUBrussel enquête. Ga naar: https://www.bib2018.be/

Zelf heb ik aan de invulling van deze enquête volgende bespiegeling toegevoegd.

,,De bib in Kortrijk moet minstens dezelfde service blijven bieden in de toekomst, indien mogelijk, zelfs uitbreiden. Ze kan gerust een meer belangrijkere culturele rol blijven spelen: debatten, literaire en filosofische events, etc. (bvb. zoals Het Penhuis). Er mag gerust veel meer geïnvesteerd worden in de bib. Ze moet centraal blijven in het stadscentrum; het personeel verdient meer waardering. In de stad is een vrij belangrijke boekhandel aanwezig, Theoria, die vandaag een zeer mooie complementaire rol speelt, maar ze dreigt  als privé-initiatief ook een deel van deze bovengenoemde culturele functies in te palmen, zeker wanneer een lokale overheid denkt niet langer te moeten investeren in cultuur, zoals de afgelopen zes jaar het geval was. Voor het stadsbestuur kan deze privéspeler een alibi zijn om niet langer te moeten investeren in de openbare bib, wat een zeer nefaste evolutie zou zijn. Hier is extreme waakzaamheid geboden, dat dit niet gebeurt!


(1) https://www.kortrijk.be/bibliotheek/bibvooriedereen