Tussen Orveyt- en Mortagnebos

Een mooie, want gevarieerde wandellus uitgestippeld met start en aankomst in Zwevegem-Knokke en onderweg heel wat natuur: van de afgeschafte spoorlijn 83 Kortrijk-Ronse bvb. Je laat je wagen achter net buiten Knokke op de hoek Orveytstraat-Kwatanestraat (wandelknooppunt nr.18, Land van Mortagne). Tussen de nrs. 19 en 27 krijg je het stukje natuur dat bezit nam van de oude spoorlijn, waarna je al gauw het Orveytbos binnenwandelt (nr.26). Dat bos is eigenlijk ontstaan op een kleistapeling, die op zijn beurt werd aangelegd om de kleiheuvel waardoor de Souterrain van Moen liep af te graven. Dit was nodig voor de verbreding van het kanaal van Bossuit.

Het Orveytbos doet een beetje raar aan met zijn vennetjes en shetlandachtige pony’s, maar toch is het best wel een mooi stukje natuur. Naast bos vind je er ook hooilanden, struiken en poelen. Die laatste brengen heel wat leven in de brouwerij, ’s zomers dan toch, want in januari is het gebied eerder een desolate boel: in dit gebied komen maar liefst 23 soorten libellen voor! Zelfs bedreigde soorten als tengere grasjuffer en bruine winterjuffer fladderen hier rond, op de aanpalende vaarttaluds komen zeldzame bijensoorten voor.

Na 25 en 24 te hebben gepasseerd ben je het reservaat al uit en kom je aan het bij wet beschermde gietijzeren Sint-Pietersbrugje dat nog over de oude kanaalarm ligt. De huidige toestand van dit stukje industrieel erfgoed – het ophaalbrugje is een zeldzaam geworden exemplaar van een ijzeren hefbrug met open vakwerkconstructie (ca. 1880) –  is abominabel, want het is afgezet met dranghekkens, vanwege instortingsgevaar. Noch de gemeente Zwevegem,  noch de directie Waterwegen lijken er echt in geïnteresseerd. Nochtans is dat een historisch zeer waardevolle site, met in de onmiddellijke omgeving ook het Sint-Pietershof, waar je een lekker biertje kunt nuttigen. We doen dit niet en lopen door richting nr. 88 en lopen de Achterhoek binnen. Het lange stuk, bochtig asfalt wordt beloond met één van de mooiste voetwegels ten zuiden van Kortrijk: want we verlaten de Achterhoek richting nr. 28, om een doorsteek te maken naar de Perrestraat. Hier kun je genieten van prachtige vergezichten en het is er ook heel stil.

Even verderop volgt de anticlimax met het woonpark Den Helder (tussen 29 en 17): wat de dienst stedenbouw van de gemeente Zwevegem daar toeliet, grenst aan het ongelooflijke: architecturale kakofonie: van Vlaamsche fermettekastelen tot neo-Bauhaus. Eigenlijk staat het gebied ,,den Helder” reeds als ‘Hoogstraatje’ vermeld op de Ferrariskaart van 1778. De namen ‘Sparrenbos’ of ‘Den Helder’ zijn van recentere datum. Het bos van het Hoogstraatje – of wat er nog van rest – is sedert het Gewestplan van 1977 een residentieel woonpark geworden. Het verkavelde bos heeft een oppervlakte van ongeveer 6 ha. Destijds was er ten zuiden van het Hoogstraatje een kleiontginning op deze kamlijn die het interfluvium vormt tussen Leie en Schelde. De klei werd door het bos en de velden vervoerd naar de intussen verdwenen dakpannenfabriek van Koramic in Zwevegem-Knokke (Pannenbakkersstraat, in 1986 gesloopt).

Terugkeren naar nr. 18 maakt de lus volledig en je hebt 6,8km gewandeld.