Vierkant groen met voetgangersrood aan de Pottelberg

Wellicht ben ik als weggebruiker een domme voetganger, die niet doorheeft, dat als het voetgangerslicht op rood staat, je toch mag oversteken. Want dat is de nauwelijks te doorgronden regeling die de stad Kortrijk en Agentschap Wegen en Verkeer recentelijk hebben uitgedokterd aan het bijgevolg levensgevaarlijke kruispunt Pottelberg/Condédreef/Aalbeeksesteenweg. Dagelijks passeren er een paar duizend voetgangers, vanwege de nabijheid van diverse scholen en bejaardeninstellingen, maar dat kan de pret niet drukken. Het is nu wachten op het tweede zwaar ongeval, alvorens het stadsbestuur in actie schiet.

Eigenlijk komt het hierop neer, dat je als voetganger moet ,,ruiken” wanneer je mag oversteken, want het voetgangerslicht blijft eeuwig  rood blinken aan dit kruispunt, ook als de fietsers mogen oversteken. Fietsers en voetgangers moeten gescheiden oversteken, zo blijkt uit de markering op het wegdek en er is ook aparte signalisatie voor fietsers en voetgangers, maar terwijl de fietsers groen krijgen, blijft het lichtje voor de voetgangers permanent rood.

Ik begreep er niets van, toen ik eerder deze week met mijn hond in volle spitsuur het kruispunt wou dwarsen, komende vanuit Aalbeke, richting stadscentrum. En toch is het zo. Het ,,groene vierkant” of AFTG (Alle Fietsers Tegelijk Groen) werd er na een ernstig ongeval vorige maand ingevoerd, maar blijkbaar konden de voetgangerslichten niet mee aangepast worden en werden ze om onduidelijke reden ook niet afgekoppeld. De duwknoppen daarentegen waarmee je als voetganger de signalisatie zou kunnen beïnvloeden zijn dan weer wel afgekoppeld, want ze werken niet (meer). Maar ook dat moet je als voetganger ruiken.

Eigenlijk waag je dus flink je leven, als je oversteekt op dit kruispunt. Naar verluidt – zo las ik toch in de krant – mag je in zo’n AFTG-systeem als voetganger mee oversteken met de fietsers, maar dat blijkt geenszins uit de situatie ter plaatse, wel integendeel. Vraag rijst wat er gebeurt als je op een voetgangersstrook aangereden wordt door een fietser bvb., want het voetgangerslicht blijft op rood staan. Of moet je als voetganger op de fietsstrook lopen, want enkel daar staat het licht op groen… Waarom de duwknoppen nog aan de verkeerslichten hangen, is nog het grootste raadsel. Wellicht dienen ze om de voetgangers die hun leven wagen in dit stadsdeel, compleet tureluurs te maken.

vierkant groen