Zes jaar ,,nieuwe stadscoalitie’’: hoe ver staan we?

Nu het geruis en het geblaat wat gaan liggen is en de coalitiebesprekingen volop wat stilte vragen, is het misschien nodig dat de uil Minerva die bij valavond uitvliegt, in de vallende duisternis toch nog eens terugblikt op wat er zes jaar geleden beloofd werd door de huidige bestuursploeg en wat er effectief gerealiseerd werd.

We baseren ons gemakshalve op het bestuursakkoord van de drie partijen (1) die tot eind december dit jaar nog altijd de dienst uitmaken in deze polis. Eén opvallende vaststelling bij de herlezing van dit document: één toenmalige ondertekenaar haakte halverwege de rit (eind 2015) al af en startte zelfs met een nieuwe oppositiepartij, die het afgelopen zondag als debutant nog niet eens zo slecht deed (2,3%).

Het programma zelf dan:

,,Een stad die luistert en dialogeert, wijk per wijk,’’ was het eerste programmapunt. Er waren inderdaad nogal wat inspraakmomenten de voorbije zes jaren. Ik mocht er in mijn wijk niet zoveel grote projecten op stapel staan, mocht ik er één van meemaken. Die ging over de invulling van de voormalige ziekenhuissite Maria’s Voorzienigheid (Loofstraat), anex overkant Doorniksewijk (Sint-Rochuskerk en omgeving). Wat onmiddellijk opviel: veel volk, maar overwegend van de ene kant, zeg maar de betere wijken aan de westkant van de Doorniksewijk. Nadat de reeds door Leiedal ingekleurde plannen (waar is welke functie mogelijk en reeds vastgelegd) door de wijkbewoners van de nodige stickertjes voorzien werden en alles beklonken met het spreekwoordelijke glas, keerde iedereen braaf en tevreden huiswaarts. Enkele maanden later wordt de site met inbegrip van de cultuurhistorisch waardevolle, bij wet beschermde, maar desalniettemin flink verminkte tuin Nolf, verpatst aan de Compagnie Het Zoute. Je mag twee keer raden welk type woongelegenheden daar neergepoot zullen worden.

Tweede punt: de klimaatstad, die verjongt en groen wil zijn. Een recente vastgoedstudie wees uit dat Kortrijk straks met een woningenvoorraad van om en bij de zesduizend woongelegenheden zit, die financieel niet meer haalbaar zijn voor jonge tweeverdienersgezinnen. (2) Klimaatstad? Uitgerekend in deze legislatuur kreeg door de eigenzinnige hobby van de burgervader de autorallysport opnieuw voet aan wal in deze stad, zij het, in ,,het Andaloesië van Kortrijk’’, het arme zuiden, zullen we maar zeggen. Als symbool-event kan dit gelden. Nog zieliger werd het, toen de autorally-organisatoren als schaamlap, enkele bomenrijen gingen neerpoten, in het Preshoekbos, dat al bij al, na meer dan twintig jaar uitgegroeid is tot niet meer dan wat schermgroen rond het klaverblad E17/A17. Als je er gaat wandelen, neem dan oordopjes mee.

Maar we geven niet op en nemen nog het derde punt in ogenschouw: ondernemen en armoedebestrijding. Een beetje vreemd dat beide actiepunten gezamenlijk afgehandeld werden, valt mij nu pas op, een uitvloeisel wellicht van de verouderde ,,trickle down’’-theorie, waarbij men er kritiekloos vanuit gaat, dat wanneer het goed gaat met de welvarende, ondernemende klasse, die rijkdom ook de nodige kruimels oplevert voor de lagere klassen. Wat natuurlijk niet altijd gegarandeerd is. Van al die nieuwe hightech en creatieve bedrijven, hebben we weinig gemerkt. De tijd van Devlonics en Hemmis ligt al ver achter ons, het Wetenschapspark bij de Kulak, wat is daar van geworden? Maar de armoedecijfers, die zijn de jongste twee jaar opnieuw fors gestegen, nadat er in de eerste vier jaar van de legislatuur een daling in de maak leek.

q

Vier: veiligheid en properte in de stad. Hier volgt de stad de algemene trend in Vlaanderen, dat de criminaliteit in objectieve cijfers daalt; dat het subjectief onveiligheidsgevoel bij de Kortrijkzaan niet volgt, heeft vooral te maken met de mediatisering van geweld en kleine criminaliteit in de lokale pers.

Vijf: betaalbaar wonen? Zie punt 2). Helaas niet voldaan.

Zes: de jongsten en de oudsten. Over de eerste bevolkingsgroep kan ook mij niet uitspreken. Speelgelegenheden lijken te zijn toegenomen, tot en met op de grote markt van Kortrijk; hoe het in de wijken is, geen idee. Speelbossen voor jeugdverenigingen echter, zijn er nog altijd niet. De ouderen dan: tenzij je over een dik pensioen beschikt, – maar wie heeft dat nog heden ten dage, met al onze gemengde loopbanen en flexibele arbeidssystemen? – dan is het Buda-eiland misschien haalbaar. Het Buda-eiland, dat heel vaak als een creatief broeinest wordt verkocht – reeds door de vorige bestuursploeg – is in se verworden tot een maxi-seigneurie voor welstellende oudjes; idem voor de Houtmarkt. We kunnen ons niet van de indruk ontdoen, dat dit segment van de woningmarkt in Kortrijk de jongste zes jaren wel boomt, in tegenstelling tot het segment van de jonge gezinnen met kinderen.

Het zevende punt, dat van de mobiliteit, is een zeer heikel punt. Hoe is de mobiliteit geêvolueerd in Kortrijk de voorbije zes jaar? We hebben twee fietsstraten, dat is het positieve, één in het centrum en één daarbuiten. Uitbreiden is wel nodig, want in de rest van de stad is het nog altijd huilen met de pet op: een breder geschilderde fietssuggestiestrook maakt nog altijd niet dat het effectief ook veiliger wordt voor fietsers. De fietsschepenen mikken op assertieve fietsers die zich tussen het gemengd verkeer wagen, maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Kansen werden gemist om langs de drukke invalswegen waar koning auto heerst, de fiets meer plaats te geven: we denken aan de Pottelberg, de Doorniksewijk e.d. Het busvervoer in Kortrijk is er zo mogelijk nog erger aan toe: een vijfdaagse staking van het Lijnpersoneel was het trieste dieptepunt; de trambedding naar het nieuwe stadsdeel Hoog Kortrijk laat op zich wachten en bussen staan te zuchten in de files. Over de treinverbindingen vanuit Kortrijk gaan we zedig zwijgen: hier is de stadscoalitie collectief mee schuldig, samen met de stadsbesturen van Roeselare, Brugge, Ieper en Oostende; de afbouw van de treinverbindingen in West-Vlaanderen wreekt zich nu reeds op de dichtslibbende A17 Doornik-Zeebrugge. Waterplezier aan de verlaagde Leieboorden? We kunnen beter naar het water kijken en zien beter de dode vissen die voorbij drijven, want een dertig jaar oud dossier werd vanonder het stof gehaald en gerealiseerd, maar het voortbestaan van ,,den open’’ is nog altijd onzeker; het zwemdok in het kanaal van Bossuit is er ook nog altijd niet. Er wordt een hypermodern nieuw bad gebouwd, overdekt, maar we houden ons hart vast voor de toegangsprijzen.

Een stad die verenigt en verbindt (punt 8)? We denken van niet: nieuwkomers kregen het knap lastig in deze stad de voorbije zes jaar. De nieuwe bestuursploeg stapte af van een oogluikend gedoogbeleid onder de vorige bestuursploeg van De Clerck. Uitgeprocedeerde gezinnen met kinderen die hier al jaren woonden, werkten en zich vlot integreerden in deze stad, werden op een kille en koudhartige manier opgepakt en gerepatrieerd, sorry, wat zeg ik gedeporteerd,  heel vaak naar een land, dat de kinderen van haar noch pluim kenden, ondanks de protestacties van de schoolkameraadjes.  Wellicht het meest trieste dieptepunt in deze legislatuur. Het dossier rond de moskee werd dermate onhandig aangepakt, waardoor het uiteindelijk koren op de molen werd van een apegapen liggend extreem-rechts, om uit het niets te herrijzen. De defenestratie van commissaris Stefaan Eeckhout helemaal in het begin van de legislatuur, die voorstander was van een preventief veiligheidsbeleid, eerder dan repressie, en uiteindelijk vervangen werd door een extreemrechtse robocop, was een voorbeeld van hoe het niet moest. Kortrijk haalde het nationaal nieuws toen op basis van ethnic profiling weerloze leerlingen met een ander kleurtje door de politie mishandeld werden, omdat ze het sleuteltje van hun fietsslot kwijt waren en te lang aan hun eigen fiets stonden te morrelen. De robocop werd intussen gelukkig weggepromoveerd, maar van veel deskundigheid getuigt zijn aanstelling niet.

9) Ambiance en goesting: hier kunnen we de bestuursploeg wel een geslaagd geven, omdat het als beleidspunt wel gerealiseerd werd, de uitbouw van de Sinksenfeesten kan als voorbeeld gelden; ook al zijn de grenzen hier wel bereikt. Ambiance en goesting doet mij echter ook denken aan cultuur met kleine c, dat elders in deze beleidsverklaring eigenaardig genoeg, niet voorkomt. Deze bestuursploeg zal de geschiedenis ingaan als de bestuursploeg die drie musea sloot en er één halfbakken – Texture – oprichtte. De nieuwe bib komt er ook de eerstvolgende zes jaar niet, weten we nu al. Ook al werd er  – pure oogverblinding – een Zaha Hadid ontwerpje van in de verkiezingsfolder geknipt en geplakt. Auteur: het team van de burgemeester. Op school krijg je daarvoor als leerling een dikke nul… Wellicht daarom dat de bib al weer werd afgevoerd.

10) Transparantie en soberheid: de stadsdiensten zijn functioneler geworden, maar de stad als grote werkverschaffer onderging ook een flinke aderlating: -12%; dienstverlening wordt afgemeten in tijd en als je nog een wijkagent wil bereiken, moet je geluk hebben, dat hij niet in recup of ziekteverlof is. Er kwamen veel camera’s in de stad, maar soms lijkt het alsof het aantal aanspreekbare flikken hiermee evenredig daalde en dat is jammer, want een politieagent is veel meer waard dan een camera.

Is de stad transparanter dan vroeger? Neen, waar de vroegere CD&V-meerderheid er via de woonregie vooral op uit was, om grote bouwprojecten te realiseren, door de spaarboekjes van wegkwijnende, maar bevriende zusterordes te spekken, lijkt het alsof de schepen van stedenbouw en stadsontwikkeling vandaag de waterdrager is geworden van de betonboeren/projectontwikkelaars. Nu de Leieverbreding  achter de rug ligt (op een paar zoekgeraakte rioleringen met onderlopende kelders na) zal de huidige schepen van stedenbouw – en we vrezen dat hij nog zes jaar zal mogen doorgaan –  de geschiedenis ingaan als een nieuwe versie van de naoorlogse burgemeester Jozef Lambrecht. Die vond ook dat hij de door de oorlog geslagen wonden in de stad, de bomkraters, moest opvullen met de meestbiedende, walgelijke architecturale misbaksels, waarvan er intussen alweer een aantal zijn verdwenen.

—————————–

(1) http://www.stadscoalitie.be/

(2) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2020404647998294&set=gm.2073641519321736&type=3&theater&ifg=1

(3) http://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/GM-Kortrijk.pdf