Brief aan Hilde (14)

Over  ,,opzalmen” in the Matrix

Geachte mevrouw minister

Hoe moeten we de langverwachte onderwijshervorming begrijpen? Terwijl uw minister-president het woord ,,watervalsysteem’’ niet meer wil horen, lanceerde u het neologisme ,,opzalmen’’: newspeak voor leerlingen ,,die later tot wasdom komen, kunnen vanuit een praktische richting, onder voorwaarden, overschakelen naar een meer abstracte richting.’’ Leg mij eens uit hoe een zalm die de tegenstroom niet voelt – want er is volgens uw collega geen waterval meer – nog tegen de stroom zal kunnen opzwemmen om de plaats te vinden, waar hij zijn eitjes kan leggen?

Dit logisch probleem houdt me nu al het ganse weekend bezig: het al dan niet bestaan van de waterval, het biotoop van de zalm. Vermoedelijk heeft uw Vlaamse regering het over die ene zalm die in het Scheldebekken sinds jaar en dag dartel stroomopwaarts zwemt, maar die je – gesteld dat je ze ooit zou vangen – onmiddellijk terug moet zetten, vanwege te zeldzaam of vanwege zwanger van zware metalen en dus levensgevaarlijk om ze te consumeren.

crevitsflauw

Het rapport van de commissie Monard (bijna 8 jaar oud) met de daaraan gekoppelde hervorming van het secundair onderwijs, is een maat voor niets geweest: de scholen mogen van u gerust voortboeren zoals ze al sinds de jaren ’60 doen, met een tweedeling tussen elitaire scholen en de scholen met ,,restafval’’ (of is het kga?), om eens het vocabularium van de NV-A-voorzitter te bezigen. Of scholen mogen vanaf de tweede graad in ,,de matrix’’ stappen. De ,,matrix’’ het woord is gevallen. De matrix doet mij intussen na acht jaar vooral denken aan ,,The Matrix’’, een film waarin de personages zich voortdurend afvragen of ze wel in dè werkelijkheid vertoeven of in een virtueel game-universum. Hier in dit geval wordt die tweede graad secundair het labyrinth van ,,domein- en campusscholen, met zijn matrix van drie finaliteiten (doorstroom, dubbele finaliteit of arbeidsmarkt) en acht domeinen (geen vijf),  met domeinoverschrijdende en domeingebonden vakken, met eindtermen (die nota bene nog moeten herzien worden) en ,,uitbreidingsdoelen’’, dat gewoon naast het bestaande, oudere watervalsysteem van zuivere ASO-scholen, TSO, KSO, BSO, mogelijk wordt, waarin zelfs een kat na verloop van tijd haar jongen niet meer herkent. Wat moet ik verstaan onder ,,hogergeplaatste richtingen waarnaar je kunt ,,opzalmen’’’’? En elke richting krijgt een ,,curriculumdossier’’, om het overstappen tussen netten en scholen te vergemakkelijken (sic!). Gaat het over gemakkelijk overstappen van het oude naar het nieuwe systeem en omgekeerd of wat?

Verwacht u werkelijk dat ouders en jongeren, ik kan er evengoed de leerkrachten aan toevoegen, die nu reeds worstelen met een alsmaar complexere, want juridisch steeds meer bevochten onderwijswetgeving en met de wereld van clausuleringen, evaluaties, schoolveranderingen, studie- en beroepsoriëntering, hier door de bomen het bos nog gaan zien? Recent kregen wij bvb. van onze directie de LOB-scan mee. Bent u nog mee?

U durft deze grabbelton presenteren ,,in functie van meer transparantie en heroriëntatie van leerlingen’’? Meent u dit nu echt, dat van die transparantie? Ik haak af, omdat meer transparantie en meer complexe onderwijssystemen nooit samengaan, omdat ouders en leerlingen in uw onderwijsjungle hopeloos verloren lopen. Uw hervorming schiet initieel haar doel voorbij: in plaats van de sociaal-culturele segregatie tegen te gaan, gaat ze die doen toenemen. Je moet als ouder al een masterdiploma onderwijsorganisatie in je bezit hebben om in dit nog complexer geworden onderwijslandschap een weg te bespeuren voor je zoon of dochter. Maar geen nood, het ,,curriculumdossier’’ zal je hierbij helpen…

Het gevolg is duidelijk: verdere dualisering tussen diegenen die hun weg al vinden in deze complexe maatschappij en diegenen die die weg vandaag reeds niet vinden en eruit vallen: de 7% schoolverlaters zonder diploma. Was dit uw bedoeling als christendemocrate die aanleunt bij de arbeidersvleugel van uw partij?

Ik bedank hiervoor. Meer nog: ik kom in opstand tegen uw beleid. U heeft niet geluisterd naar de scholierenkoepel, de vakbonden, de ouderverenigingen, de OESO, de onderwijskoepels, de onderwijsspecialisten van de vier universiteiten in dit land. U versnelt de vermarkting van ons onderwijs, waarbij elitescholen het zich kunnen permitteren om alleen voort te doen met de zogenaamd ,,beste’’ leerlingen en de anderen in de waterval te duwen (allicht te beschouwen als ,,restafval’’, volgens uw coalitie-partner); u versterkt de dualisering tussen de haves en de have-nots, tussen diegenen die het systeem al kennen en de nieuwkomers, tussen de scholen die zullen kiezen voor de oude, vertrouwde concepten (AS0/TSO/BSO) en die scholen die willen werken aan meer sociale gelijkheid in onze maatschappij.

Mevrouw de onderwijsminister, u voldoet niet als onderwijshervormer. Het spijt me zeer u te moeten meedelen, dat u gebuisd bent voor uw voornaamste vak. Gelieve u te heroriënteren naar een ander domein: de onderwijshervorming secundair onderwijs was voor u een te behalen eindterm, geen uitbreidingsdoel. Wij kunnen u dan ook niet langer laten ,,opzalmen”.

Mvg,

Uw toegewijde leerkracht