Brief aan Hilde (15)

Over 22 lesuren die eigenlijk meer dan veertig werkuren zijn.

Geachte mevrouw minister,

U blijft mij verbazen. Een onderwijshervorming voorstellen als hervorming, terwijl ze alles bij het oude laat. En nog geen week later de bocht van 180° terwijl u ter plaatse blijft staan. (1) De volmaakte pirouette-danseres. Dat hadden we nog niet gezien van u.

Ik verklaar me nader: in mei 2015 klonk het nog dat u niet meeging in het  voorstel van uw geestesgenoot uit de Guimardstraat Lieven Boeve. Het werd door u nog prompt naar de prullenmand verwezen. Maar deze week: hear, hear! Het voorstel om iedereen in het secundair 22 lesuren (graad 1, 2 en 3) te laten presteren per week, ligt zowaar op tafel en wat meer is: ,,de onderwijsbonden zijn gecharmeerd door uw voorstel’’. Quod non, zo bleek nog geen dag later.

boevecrevits-2

Na eerder zijn voorstel te hebben afgewimpeld, bekeerde het meisje dat altijd de glimlach bewaart, zich intussen wel tot de valse profeet. Waarom?

Laten we het ballonnetje dat u oplaat even nader analyseren. Wat houdt het in? Het komt neer op 40,3 werkuren (want lesvoorbereidingen, correcties moeten daarbij en werden steeds berekend op een uur voorbereiding en nazorg), lijkt op het eerste zicht redelijk, maar dan rekenen we uren toezicht, permanentie, vakoverleg, extra-scolaire activiteiten, projecten, gwp’s en werkgroepen allerlei, oudercontacten, niet mee. U ziet dus meteen dat u  voor een leerkracht derde graad grofweg een halve dag extra per week (220 minuten extra) vraagt voor het zelfde loon, los van alles wat die leerkracht op school presteert, buiten zijn lessen, de voorbereidingen en correcties.  Dit levert u 150 miljoen euro op, want de leerkrachten die één en twee lesuren meer presteren, naargelang ze respectievelijk in tweede of derde graad les geven, worden afgepakt van tijdelijke leerkrachten, veelal jonge beginnende leerkrachten, dus, die tevreden moeten zijn met wat ze kunnen krijgen. Dit reserve-lompenproletariaat dat tot de werkloosheid wordt veroordeeld door een dergelijke ingreep, werd ooit berekend op 1300 à 1500 fulltime leerkrachten. Dit aantal komt ongeveer neer op één van de grotere bedrijfssluitingen van de voorbije twee jaar, waarvoor u rechtstreeks verantwoordelijk bent.

Wat is dan de wortel die voor de neus van de geit wordt gehouden? Met de 150 miljoen die u zo uitspaart op de rug van masters en licentiaten en de beginnende sukkelaars die in het onderwijs jarenlang aan een volledig urenpakket proberen te geraken, door twee, drie scholen te combineren en dus dagelijks van school A naar school B naar school C te fietsen, maar er nu genadeloos uitgebonjourd worden, vanwege de vastbenoemden die hun uren inpikken; welnu, u gaat beginnende, jonge leerkrachten beter begeleiden en het voor oudere leerkrachten iets gemakkelijker maken. Hoe?

Mevrouw, de minister, ik kan mij natuurlijk vergissen, maar is één en ander van wat u voorstelt, op het eerste zicht, dan toch niet in tegenspraak met elkaar? Aan de ene kant 1.500 jobs voor beginnende leerkrachten schrappen en diegenen die nog overblijven, gaat u helpen… Daar zult u dus snel klaar mee zijn. En dan die oudere leerkrachten? Die gaan minder uren mogen kloppen, maar u heeft nog maar een half jaar geleden de premies bij de deeltijdse loopbaanonderbreking afgeschaft. Nu pas snap ik waarom u dat deed. Het systeem was te duur; u kreeg het geld niet meer van uw collega die bevoegd is voor de rva en dus moest het weg.

Ik zal u ontgoochelen, mevrouw de minister. Ik kijk als 55plusser allesbehalve uit naar minder lesuren. Ik vind de deeltijdse loopbaanonderbreking (4/5 of halftime) met premie een heel mooi systeem. U niet, want u schafte het af.

Ik laat mij ook niet in de val lokken door uw divide et impera politiek, waarmee u denkt leerkrachten van eerste, tweede en derde graad tegen elkaar uit te spelen. Ik ben op mijn 57ste solidair met beginnende collega’s en of ze nu in eerste, tweede of derde graad spelen, zal mij worst wezen. Wees eerlijk en verlaag u niet tot het macchiavellisme van de Guimardstraat: laat iedere leerkracht in het SO gewoon 21 lesuren presteren en daarmee is de kous af. Dan pas legt u de lat gelijk. Bezuinig niet op uw human resources, de kracht van uw onderwijs: de leerkracht, die dagelijks samen met zijn leerlingen de school maakt, tot wat ze is. Luister liever naar hen en niet naar de valse profeten, die nu lopen te janken, dat ze hun ,,incentives’’ missen door die halfbakken onderwijshervorming, waarvoor er ook al geen geld was en waar u jammer genoeg geplooid hebt voor de conservatieve ideologen van de NV-A.  (cfr. brief nr.14) (1). Maar grootmoedig als ik ben, vergeef ik het u hierbij.

Haal die 150 miljoen niet bij de leerkrachten, maar bij de rijken! In het huidige elitaire  onderwijssysteem profiteren hun kinderen nog altijd het meest van ons onderwijs; dat hardnekkige Mattheusprincipe, weet u wel, dat zichzelf overleeft. U bent gelovig, katholiek, u rijdt voor CD&V. U moet de evangelist Mattheus toch kennen? ,,Want wie heeft, zal gegeven worden en hij zal overvloed vinden, maar wie niets heeft, zal ontnomen worden wat hij bezit.’’ (Mattheus 13:12) Ik weet wel, moeilijk voor Westvlamingen: hebben en geven, hij heeft/geeft, maar zo is het helaas nog altijd in dit Vlaanderen.

Mevrouw de onderwijsminister, kom tot inkeer, het is nog niet te laat,

Uw toegewijde leerkracht.

(1) http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2330283/2015/05/20/Crevits-Leerkrachten-werken-nu-al-veel-meer-dan-22-uur.dhtml