Brief aan Hilde (2)

Over de afbouw van het ,,flankerend onderwijsbeleid”

Geachte mevrouw de minister,

De inkt van de woorden in mijn brief van gisteren is nog niet droog en de actualiteit (1), waarin u maar blijft opduiken, dwingt mij al weer tot een reactie. Gisteren nog opperde u dat er eerst moest gescreend worden en dat u met de stakeholders wou overleggen, alvorens we uw onderwijsvisie zouden leren kennen. Vandaag deelt u zomaar zonder pardon mee dat het ,,flankerend onderwijsbeleid” door de Vlaamse steden en gemeenten, lees: de klasjes huiswerkbegeleiding, de spijbelprojecten, de busjes die de Roma-kinderen op school moeten brengen, kortom de schoolopbouwwerkers die proberen te bemiddelen tussen nieuwkomers, die geen jota van ons complex onderwijssysteem snappen en de scholen; ja, al die projecten, waarvoor scholen in kansarme wijken konden rekenen op extra-steun van de lokale overheid, tot 30% minder middelen gaan krijgen. Ik vraag mij dan af – als ik uw antwoord gisteren goed gelezen heb – op basis van welke screening? Voor Gent gaat het bijvoorbeeld om een daling met 60.000 euro en voor Sint-Niklaas om 22.000 euro. Antwerpen is de grootste verliezer, met een daling van 370.000 euro tot 260.000 euro. Ik kan mij natuurlijk vergissen, maar zou dit te maken kunnen hebben met wat we enigszins eufemistisch sinds kort ,,het imagoverlagend effect” gaan noemen zijn van teveel vreemde kinderen in de Antwerpse blanke klas?

Neen, ik moet correct blijven: de visie van uw volkseigen, fascistische coalitiegenoten is niet die van u. Nochtans neemt u voor uw goedkope uitleg wel uw toevlucht tot de intussen door diezelfde coalitiegenoten gelanceerde klassieker: ,,’t Is de schuld van de sossen!” Deze oneliner gaat er tegenwoordig in als zoetekoek. De sos hier in dit geval, waarnaar u verwijst, is uw voorganger, ex-onderwijsminister Pascal Smet. Pascal heeft in zijn gekende voortvarendheid vergeten te zeggen, dat het maar om een éénmalige subsidie ging, een cadeautje voor de steden en gemeenten in een verkiezingsjaar. Of neen, volgens andere bronnen tot 2018. Wat is het nu? Die sossen toch, met geld rondstrooien in een verkiezingsjaar om wat extra glans te geven aan die verfoeide concentratiescholen. Die dekselse Pascal, hoeveel lijken zult u nog ontdekken in uw garderobe? Het valt toch echt niet mee, dat onderwijsministerschap. Een mens zou voor minder zijn nagels zwart lakken.

Mevrouw de minister, u laat mij maar op mijn honger. Ik had van u verwacht dat u beter zou doen als uw voorganger en uw visie zou laten spreken in dit dossier. Als sociaal voelende christendemocrate had u voor 200% achter het schoolopbouwwerk moeten staan. Maar neen, u regeert als een boekhoudster met het gratis rekenmachientje van Fortis in de aanslag: de éénmalige extra-bonus valt weg, minus de niet-indexering, minus de 10% besparingsmaatregel en klaar!
Weet u eigenlijk wel wat het flankerend onderwijsbeleid in de steden en gemeenten inhoudt? Ik durf het te betwijfelen.

Geachte mevrouw de minister, ik durf u vragen wat meer moed te betonen, wat meer visie op het onderwijs en vooral dat zakrekenmachientje van Fortis, gooi dat bij de ,,elektro” op het containerpark in Torhout.

In de stellige hoop, dat u aan mijn smeekbede wil voldoen,

uw stakeholder-die-nog-steeds-op-zijn-screening wacht en intussen solidair is met alle schoolopbouwwerkers in Vlaanderen

——–
(1) http://www.knack.be/nieuws/belgie/vlaamse-steden-krijgen-30-minder-voor-huiswerkbegeleiding-en-projecten-rond-spijbelen/article-normal-516031.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=knack

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s