Brief aan Hilde (5)

Over onderwijs met LEF n.a.v. ,,Je suis Charlie”

Geachte mevrouw onderwijsminister,

Schitterend dat u uw vrije zondag opofferde om de rouwende Fransen met uw steeds weer minzame aanwezigheid een hart onder de riem te steken. Zeer origineel ook hoe u op de foto samen met uw CD&V-collega’s Wouter, Kris, Jo, Joke, Marianne, Nahima en anderen die selfie van de eensgezinde wereldleiders hebt nagebootst. Heeft de CD&V eindelijk een nieuwe spindoctor, die de aandacht kan afleiden van het sociaal overleg? En Wouter mocht jullie Parijse uitstap vanavond nog eens komen toelichten in primetime bij Annelies Beck en Rudi Vranckx op Terzake. Dat het niet ging om een goedkoop soldenuitstapje naar de Galeries Lafayette aan verlaagd Eurostar-tarief, werd me wel duidelijk. Maar wat de CD&V-familieuitstap echt inhield, kwam ik niet te weten. Zoals wel vaker met Wouter bleef ik vanavond een beetje op mijn honger zitten. De VRT-journalisten stelden pertinente vragen over welke acties er in het Vlaams onderwijs bvb. – uw winkel dan toch? – zouden komen tegen de radicalisering bij moslimjongeren en Wouter bleef een beetje verveeld rond de pot draaien. Zelfs de namen van de wereldleiders die daar volgens Rudi Vranckx echt niet thuishoorden, kreeg Wouter niet over zijn lippen. Ze stonden nochtans alle zeven met naam en toenaam en waarom ze er niet thuishoorden, in de krant vanmorgen. Had ik Wouter niet op de foto gezien, ik zou er zowaar aan beginnen twijfelen dat hij er effectief geweest was.

cdv

Soit, vanuit zijn klaslokaal zal ondergetekende, de u immer toegewijde leerkracht, de wereld niet veranderen. En ik weet intussen dat ik mij beter braafjes beperk tot mijn echte leerplandoelstellingen, mijn jaarvorderingsplan en mijn leerlingvolgsysteem. Maar toch blijf ik met die prangende vraag zitten: moet er in het onderwijs niet ook één en ander veranderen n.a.v. de aanslagen op Charlie Hebdo? Moeten we niet ook in de klas een klein beetje meer Charlie zijn?

Uit een internationaal vergelijkende studie blijkt dat Vlaamse scholieren beduidend slechter scoren dan hun Europese leeftijdgenoten wat democratische en maatschappelijke attitudes betreft. Vlaanderen is goed in overdracht van kennis, maar slecht in het aanleren van burgerzin. De cijfers zijn confronterend. Hoewel 97 procent van de ondervraagde veertienjarigen in principe vindt dat men “mensen met een andere levenshouding moet respecteren”, staat de Vlaamse scholier, samen met de Nederlandse, van alle West-Europese leerlingen het terughoudendst tegen de multiculturele samenleving en immigranten. Vlamingen bengelen ook aan de internationale staart inzake het geloof in democratische waarden tout court, zo blijkt uit een internationaal vergelijkend onderzoek, dat intussen al weer vijf jaar oud is. (1). Uw voorganger, die dekselse Pascal Smet, bleek toen ten zeerste verontrust over deze buis en wou meer masters in het lager secundair onderwijs, maar heeft er natuurlijk niets aan gedaan.

Nu het probleem aan het escaleren is en het tot aanslagen komt op onze persvrijheid, kunt u dit probleem niet langer negeren en moet u iets doen aan het ,,actief burgerschap” en de ,,te geringe politieke betrokkenheid van onze leerlingen”. U kunt het niet langer afschuiven op die sos. Vanuit Gent komt er vandaag een zeer interessant voorstel van onderwijsschepen Elke Decruyenaere om maar meteen – één jaar na de dood van Mandela – eindelijk eens komaf te maken met die levensbeschouwelijke apartheid in ons onderwijs. (2) Ze schrijft over een stedelijk onderzoek: ,,Een kleine helft van de moslimgroep bij die jongeren vertoont een antisemitische overtuiging. Bijna een kwart van dezelfde groep vindt geweld tegen homo’s gerechtvaardigd. Omgekeerd meent een vijfde van de niet-moslims bij de jongeren in Antwerpen en Gent dat moslims hun geloof niet vrij zouden mogen belijden.” In die overtuigingen verschillen jongeren helaas niet zoveel van volwassenen maar laat ons toch uitgaan van de kracht van het onderwijs. Wijlen Nelson Mandela: “Education is the most powerful weapon which we can use to change the world.”” Ze raadt u aan wat meer lef te tonen.

Kent u het werk van mijn collega-filosoof Patrick Loobuyck ,,Meer LEF in het onderwijs”? Ik hoop van wel. LEF zou u sieren, mevrouw de minister. LEF staat voor Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie in alle jaren en netten van het onderwijs. In het huidige klimaat van secularisering, (mentale) ontzuiling en toegenomen diversiteit wil LEF zowel de sociale cohesie versterken, als bijdragen tot de individuele ontwikkeling en zelfontplooiing van alle leerlingen. Als het onderwijs persoonlijke ontwikkeling en leren samenleven in diversiteit als kerntaken beschouwt, dan heeft LEF daarin een plaats. (3) Ik hoop dat u niet alles toelegt op de roep vanuit het bedrijfsleven om STEM, maar ook het LEF heeft om zaken te veranderen die niet alleen de ondernemers plezieren, maar ook het algemeen belang in onze polis.

Of wacht u op voorstellen van uw federale collega Feldwebel Francken die de concentratiescholen ongetwijfeld zal willen hervormen tot bootcamps? Ik zag vandaag op het nieuws wel bedrijfsleiders die lingerie verkopen, figureren in onze scholen, ongetwijfeld een ideetje van uw Voka-collega in de Vlaamse regering, Muyters. Altijd leuk, succesverhalen uit de privésector, want het gros van de leerkrachten weet niet echt hoe het er in de privé aan toegaat en kan deze glamour en glitter dan ook moeilijk nuanceren.

Ik ken intussen uw ruimdenkendheid: u gunt uw regeringspartners deze succesjes. Maar waar wacht u nog op om zelf eens te scoren? Wanneer zien we de echte Hilde Crevits, die zich geen pseudo-oplossingen laat aanpraten door haar regeringscollega’s, maar haar eigen visie vorm geeft? Uw Waalse collega Milquet denkt aan lespakketten en aan het internet om de radicalisering tegen te gaan. Ook veel quick fix en weinig diepgang, als maatregel. Wat ben je met lespakketten als de risicogroep van geradicaliseerde moslimjongeren al lang uit het onderwijs uitgerangeerd, in één of ander verbeteringsgesticht of jeugdgevangenis vegeteert, vooraleer ze ooit het lespakket gepresenteerd kan krijgen. Bespaar dit mijn arme collega’s in de concentratiescholen. Ze worden er alleen maar mee weggehoond.

Het onderwijs wordt van langs alle kanten belaagd om noden op te vullen. De belangrijkste nood echter, volwaardige burgers maken in dit land, met respect voor de democratische principes, zoals de scheiding van kerk en staat, de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van keuze van levensbeschouwing, de scheiding der machten, met een degelijke kennis van de politieke instellingen, blijft sinds jaar en dag onvervuld achter. Intussen produceert ons gezegend watervalsysteem volop de structurele desintegratie in onze maatschappij. Na de emotie gisteren in Parijs, is het nu wel tijd voor actie, hopen wij.

Uw toegewijde leerkracht

————————
(1) http://www.demorgen.be/binnenland/vlaams-onderwijs-achteraan-de-klas-a1185701/
(2) http://www.elkedecruynaere.be/onderwijs/naar_1_levensbeschouwelijk_vak_de_tijd_nu_0
(3) http://www.aspeditions.be/nl-be/book/MEERLE221Y/meer-lef-in-het-onderwijs-patrick-loobuyck.htm

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s