Collectieve regressie nr.1: solidariteit

Met het betalen van onze jaarlijkse Vlaamse zorgpremie van 51 Euro, tonen we dat we opnieuw ,,solidair’’ zijn, omdat ,,solidariteit weer normaal moet worden.’’ Dat komt uit de mond van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, aangestuurd door Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Omdat deze minister op zijn armlastig departement blijkbaar geld over heeft, om daarover een folder af te drukken in 4,5 miljoen exemplaren, plus dan nog eens peperdure campagnespotjes op vijf verschillende tv-zenders en radiostations, dopen wij deze minister vandaag om tot Vlaams minister van Warm Water. Waarom? Omdat solidariteit in de sociale welvaartstaat, altijd al normaal was, het vandaag nog altijd is en het in de toekomst ook zal zijn.

De enige instantie die de sociale welvaartstaat in vraag stelde de voorbije vier jaar is deze Vlaamse regering zelf, waarvan deze minister zelf deel uitmaakt. Deze regering denkt samen met haar federale collega’s, op ongeziene wijze te moeten bezuinigen in de sociale zekerheid. De campagne is niets anders dan een vorm van regressie, waarbij de minister het trauma van de bezuinigingen in zijn sector denkt te kunnen verdringen, door te doen alsof we met het betalen van de premie terugkeren naar de normaliteit, die van de welvaartstaat, waarin de sociale zekerheid gegarandeerd zou zijn. Het volstaat om de stijgende dagprijzen in een Vlaams rusthuis naast dat van een dalend gemiddeld pensioen in Vlaanderen te leggen, om de patiënt-minister van zijn regressie af te helpen.