,,Fear prophets, Adso, and those prepared to die for the truth,…”

Het Laatste Nieuws, ondanks zijn titel naar eigen zeggen in het nieuws altijd het eerst, tenminste als het over de Grote Leider gaat, pakt vandaag uit met zijn profetische woorden:

,,Als ik daarvoor word veroordeeld, is het ‘game over’. Als de waarheid niet gezegd mag worden, houdt het op.” (1)

Pasen is op komst en we weten het: dit ,,Voorwaar, voorwaar, ik zeg u…” doet denken aan de grote profetische uitspraken van geestelijke leiders, die hun leven veil hebben voor de waarheid. Het is voor de gemiddelde toeschouwer de zoveelste handige, maar zeer doorzichtige omkering van de slachtoffer-driehoek: het slachtoffer van de racistische uitspraken van De Wever, de Marokkaans-Berberse gemeenschap wordt agressor en de agressor kruipt comfortabel in de slachtofferrol, bereid om aan het kruis genageld te worden voor de waarheid. Eerst zelf wat polemiseren, om vervolgens als klagende Calimero terug in je Paasei te kruipen. Andere mogelijkheid: ermee kappen als politicus of bereid zijn om te sterven.

Verderop in zijn reactie neemt de Leider het nogal grootsprakerig op voor de ,,feiten” en fulmineert hij tegen het taboe op de waarheid. Welke waarheid en welke feiten? De Wever was in een vorig leven misschien niet historicus, maar wel cultureel antropoloog: maakte hij als sociaal wetenschapper een comparatieve, hermeneutisch-empirische studie over het leven van de Berbers en dat van de Chinezen in de Antwerpse metropool, perfect becijferbaar en met diepte-interviews afgenomen van minimum duizend leden van deze gemeenschappen erbovenop? Neen, maar hij beroept zich desalniettemin op feiten en extrapoleert nu via de publicatie van deze wellicht ingebeelde studie, zijn bevindingen voor heel de wereld in ,,Terzake” bij Annelies Beck en in prime time dan nog, in de format die hij zelf wou (d.w.z. zonder veel tegenspraak).

Feiten, cijfers? Je kunt je afvragen of De Wever ooit van dichtbij één Berber heeft gezien in zijn eigen stad, laat staan ermee heeft gesproken. De Wever is een buikspreker, niet van vlak onder het middenrif, maar vanuit de diepe onderbuik. Het racisme dat hij uitkakt, is gedeeltelijk onberedeneerd, vooral driftmatig gebonden, vanuit een existentiële angst voor de ander en voor alles wat niet past in zijn wereldbeeld, dat niet verder reikt dan de Vlaamse monocultuur. Dit maakt dat hij wellicht relatief hoog zou scoren op de F-schaal van de autoritaire persoonlijkheidsstudie van Adorno-Frenkel-Brunswick, hoger dan de gemiddelde Vlaming.

Voorts is het niet enkel een intuïtief verhaal, zoals dat van Vlaams Blokker De Winter destijds, maar ook om opportunistische redenen ingegeven. Het verhaal heeft tegelijk als bedoeling de aandacht af te leiden van zijn mislukt confederalisme en het wil de ongeduldige VB’ers binnen de rangen te houden, m.a.w. de zuidflank af te dekken.

Het profetische in de attitude die De Wever zich aanmeet, verdient meer dan gewone aandacht. Maar het is ook niet nieuw, alhoewel het tot nu toe nog maar weinig belicht werd. Nog niet zolang geleden, naar aanleiding van de Charlie Hebdo-aanslag, liet De Wever zich heel uitzonderlijk verleiden tot een twitterbericht. (2) Ook toen schuwde de Leider de grote waarden niet: het ging toen niet over waarheid, maar over de vrijheid. Wellicht had hij toen al in zijn achterhoofd die welbepaalde vrijheid in gedachten: de vrijheid om ongestraft, in prime time op een met belastinggeld gefinancierde openbare omroep, sociaal achtergestelde bevolkingsgroepen te stigmatiseren als braaf of stout, open of gesloten, werkwillig of lui, met de bedoeling ze tegen elkaar op te zetten, om ze finaal politiek uit/op te sluiten.

tekening GAL uit Knack

tekening GAL uit Knack

Ook hier weer opvallend: dat persoonlijk te dragen lot, die zelfopoffering, het beschimpt en bespuwd te worden, het martelaarschap, als een gepokkelde, onder de zweren lijdende Adolf Hitler. De Leider vereenzelvigt zich hier met de veel zwaarder getroffen redactie van het nota bene links-satirische blad Charlie Hebdo, maar dat vormt geen probleem. Hij draagt zijn martelaarschap voor dè Vrijheid van Meningsuiting in dit land graag, waarbij de nobele Leider himself de enige garantie is opdat we straks niet verzanden in de dictatuur van het politiek correct denken. De satiricus GAL nota bene is dan de beul en wordt in de rol van agressor van dienst geduwd. Het resultaat kent u? Extra speciale huisbewaking bij de Leider, para’s die neerstrijken in Antwerpen en een uit tien leden bestaand politiekorps dat hem vergezelde op ski-reis, niet te vergeten. Er bleven amper flikken over om ook nog Filip en Mathilde op wintervakantie te vergezellen.

Vandaar dat we Leiders die bereid zijn om te sterven of om hun functie neer te leggen, omwille van de waarheid, best altijd met enige achterdocht bejegenen:

,,Fear prophets, Adso, and those prepared to die for the truth, for as a rule they make many others die with them, often before them, at times instead of them… Jorge feared the second book of Aristotle because it perhaps really did teach how to distort the face of every truth, so that we would not become slaves of our ghosts. Perhaps the mission of those who love mankind is to make people laugh at the truth, to make truth laugh, because the only truth lies in learning to free ourselves from insane passion for the truth.” (3)

——————–
(1) http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2272136/2015/04/01/Als-ik-hiervoor-veroordeeld-word-stop-ik-ermee.dhtml
(2) http://www.knack.be/nieuws/belgie/bart-de-wever-tweet-cartoon-van-gal-beledigd-worden-is-de-prijs-van-de-vrijheid/article-normal-525131.html
(3) Umberto ECO, The Name Of The Rose, Picador, p. 491.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s