Het paterke en de communist

Het moet wel heel diep zitten bij KULeuven-rector Rik Torfs. Na een week is de pijn nog altijd niet weggespoeld: het gevoel van flink te kort te zijn geschoten in een voor het overige typisch nietszeggend welles-nietes debat op Eén bij Bart Schols (De Afspraak). Overigens was hier geen sprake van een duel, maar de eerder onuitgegeven tv-format van één tegen drie. En dan nog niet kunnen winnen voor tv-kijkend Vlaanderen… dat steekt. Torfs is exponent geworden van het ideologische vacuum bij CD&V. Vandaag moest hij zo nodig nog es natrappen in zijn DS-column, wat neerkomt op je eigen ongelijk bewijzen, nog snel het laatste woord willen krijgen, terwijl je weet dat het debat een match nul was of reddeloos verloren.

Het stuk is daarom des te lezenswaardiger, omdat – voor wie tussen de regels leest -, Torfs die zichzelf graag als schijnbaar luchtige, ironische nar uitgeeft, hier naar buitenkomt als het door ressentiment gedreven, schijnheilig paterke, zijn zorgvuldig gecamoufleerd alter-ego.

Misschien is hij als studentje wel ooit een lief kwijtgespeeld aan zo’n zorgelijk kijkende MLB’er (Marxistisch Leninistische Bond), ,,die alleen maar een baard had, omdat hij geen tijd had om zich te scheren… Ze geraakten hun lief kwijt, omdat ze moesten meedraaien in het helse, kapitalistische arbeidsritme?’’ In ieder geval voelt  hij zich niet op zijn gemak bij het charisma van Raoul Hedebouw. Hedebouw past als propere heer niet in het cliché-beeld dat Torfs sinds zijn studententijd nog altijd heeft over de PVDA. Van een standvastig mens- en maatschappijbeeld gesproken. Waarna er nog een seksistische sneer volgt die kan tellen:  ,,Was hij een vrouw geweest, hij had mij niet koud gelaten’’ (sic), over de innemende en sympathieke glimlach van de communist 2.0:  verdrongen biseksualiteit bij de heer Torfs? Kom nu uit je kast, Rik. De tijden veranderen.

Als Hedebouw informeel polst naar de innige verwevenheid tussen kerk en staat in dit land en hoe de ex-CD&V’er Torfs als rector van de grootste universiteit in dit land toch wel de nodige contacten moet onderhouden met partijleiders en onderwijsministers van dezelfde signatuur, verwijt Torfs hem overal complottheorieën te zien. De MLB’ers infiltreerden in de vrijgesteldenstructuren van de KULeuven-studentenraden, betaald door de univ en al. Wat een goddeloze schande en dat zoiets ooit mogelijk was in zijn universiteit. Die lange mars door de instellingen, weet je wel, had toen al in de kiem gesmoord moeten worden, lees je als argumentatie. Maar blijkbaar is er wel nog nooit zo’n rooie rakker rector van de universiteit geworden. Rarara, hoe zou dat komen?  Wel integendeel dat oerconservatief paterke van de éénmansfaculteit kerkelijk recht, dat nooit met structuren bezig is geweest, slaagde daarin, maar enkel via het noodzakelijke ommetje in CD&V en tv-shows allerlei.

,,De communisten ,,enteren’’ de vakbonden en zouden zo het bedje spreiden voor extreemrechts in Wallonië.” Veel onderzoek naar kiesintenties heeft Torfs niet verricht. Maar dat belet het paterke niet in een goddelijk visioen, om nu al een Waals equivalent opgang te zien maken van Le Pens Front National. Zelf ineens zorgelijk geworden orakelt hij in één beweging ook al het einde van België. In zijn laatste zin zit hij in met de spoorlijnen die niet meer naar Wallonië doorrijden, terwijl hij in het tv-debat een paar dagen geleden nog hautain verkondigde, dat een spoorstaking hem persoonlijk nooit raakt, want hij doet alles met de wagen.

De rector vergat nog te vermelden dat PVDA’ers in onze studententijd ongelooflijk sterk konden preken en overtuigen. Ook al zal hij het nooit openlijk toegeven: misschien voelt hij daar impliciet wel de felste bedreiging, die uitgaat van een retorisch talent als Raoul Hedebouw. Telkens wanneer Hedebouw vanaf de kansel van het parlement tekeer gaat als een razende, hedendaagse priester Daens, dan bloedt het hart van de CD&V en ook dat van Rik Torfs. Maar in zijn hooghartige, verwaande ironie, zal de koorheer dit nooit bekennen.

hedebouwtorfs

Een nieuwe priester Daens is opgestaan en de kanunnik kan dat niet hebben.