Het sociaal netwerk

Sociale netwerken: na er vijf, zes jaar zelf actief deelgenoot van te zijn geweest, wil ik ze eindelijk eens eerlijk evalueren. Je kunt er van alles mee doen. Ze doen me een beetje denken aan de uitvinding van Alfred Nobels dynamiet: met dynamiet kun je letterlijk bergen verzetten en tegelijkertijd mensen in de diepste rouw onderdompelen.

Idem voor de sociale netwerken: je kunt erdoor in contact komen met heel de wereld en tegelijkertijd kun je ermee in je eigen leefwereld, je dichtste vriendenkring, je klasgroep, je eigen dagelijkse microkosmos, een slagveld mee aanrichten.

fb

Sociale netwerken zijn voor mij zonder meer massacommunicatie: dodende uitspraken en bedreigingen op het net, zelfs als ze persoonlijk bedoeld zijn, hebben een ruimere actieradius dan je denkt. In opgeslagen vorm zijn ze willens nillens virtueel altijd bestemd voor verdere verspreiding. ,,Voor beperkte verspreiding’’ staat haaks op elk sociaal netwerk.

Een ,,dodende’’  uitspraak of foto op een sociaal netwerk kun je vergelijken met een splinter- of clusterbom: de shrapnels treffen een willekeurig iemand, de toevallige voorbijganger of op een moedwillige manier het onvoorzichtige, zich niet beschermende slachtoffer. In tegenstelling tot gewone, directe communicatie, is er geen feedback of verweer mogelijk. Sociale netwerken zijn indirecte communicatie. Je hebt er geen verhaal tegen. De luidste roepers halen het. Het geschreeuw haalt het op de stilte. Woorden worden er uitgespuwd; je kunt ze niet meer inslikken. De ,,points of no return’’ vormen een dicht aanééngesloten, doorlopende lijn. Hier is geen evenwijdigheid en in het oneindige raken ze elkaar niet.