Huts, Weyts, Gatz in de kluts

Twee excellenties van onze Vlaamse regering gaan over en weer naar Londen om er zich van te vergewissen dat het trio Bruegel, Rubens, Van Eyck wel degelijk geschikt zijn om ,,Vlaanderen’’ cultureel op de internationale kaart te zetten. (1) Ze doen dit in het gezelschap van die andere filister Huts die met zijn Vlaamse zonnepanelenpremies Vlaamse meesters opkoopt, zogezegd om ze in Vlaanderen te houden. Op Sinksenmaandag is het in het zevenuurjournaal van Eén cultureel wereldnieuws. Er is zelfs een journalist meegereisd om ter plaatse in Londen vast te stellen, dat er zowaar heel wat ,,Vlaamse’’ kunst hangt in de Britse hoofdstad.

Op de Mezzanine van de Drawings Gallery op de eerste verdieping van de relatief kleine Courtauld Gallery hangt bijvoorbeeld tijdelijk de geschiedenis van drie grisailles van Bruegel. Bruegel wordt er door de curator van deze expo gesitueerd ,,in de ,,Southern Netherlands’’, een gebied dat tegenwoordig te situeren valt in ,,Belgium’’,’’ staat er als toelichting bij de werkjes, zwart op wit. Dat hebben noch de excellenties, noch het meegereisde, ingebedde journaille opgemerkt. Met hun Vlaamse oogkleppen weten ze zelfs niet dat Bruegel destijds een Brabander was. Van Eycks roots liggen ergens in de Kempen of het Maasland en hij spoelde pas rond z’n 35ste in Brugge aan. Rubens’ ouders moesten om religieuze redenen naar Duitsland uitwijken, waar de schilder ook geboren werd. Pas later keerden ze naar Antwerpen terug, dat in die tijd in de Zuidelijke Nederlanden lag.

Flanders is in Londen niet alleen onbekend. Zonder veel kennis van zaken drie schilders ophangen aan Vlaanderen, schilders wiens horizon waarbinnen ze werkten, dan nog veeleer Europees was – ze studeerden en werkten vele jaren in wat vandaag bekend staat als Italië – is de zoveelste culturele miskleun van deze regering. In hun onwetendheid kunnen we de excellenties dan ook moeilijk beschuldigen van geschiedenisvervalsing.

hutsweytsgatz

Kabouters Klus, Plop en Luis op stap in een Londens museum. (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1) http://www.tijd.be/cultuur/algemeen/Vlaanderen_promoot_Rubens_Bruegel_en_Van_Eyck.9766663-7762.art?ckc=1&ts=1463429998

(2) foto verschenen bij Twitter Gatz.