Niet ebola, maar de bruine pest bedreigt het land.

Niet ebola, maar de bruine pest waart opnieuw door dit land. Een gezellige opa van 90, Bob Maes, – leeftijdsgenoot van mijn eigen vader, had hij nog maar geleefd, – mag onverkort in prime time op de nationale, openbare omroep in het ,,duidingsprogramma Terzake’’ verkondigen dat Staf De Clercq en zijn fascistische partij het Vlaamsch Nationaal Verbond ,,hun redenen hadden om met Hitlers nazi’s te collaboreren. Letterlijk klonk de vraag zo: ,,Neemt u afstand van de collaborateur Staf De Clercq?’’ Waarop het antwoord van opa Maes: “Neen, eigenlijk niet. IK HEB BEGRIP VOOR DE COLLABORATIE IN HAAR GEHEEL… Ik ga JAN JAMBON parafraseren: ,,Zij hadden hun redenen’’. En ik denk dat dit inderdaad zo is.” (1)

NV-A feestje met de negentigjarige collaborateur, intussen ere-voorzitter van de partij in Zaventem.

NV-A feestje met de negentigjarige collaborateur, intussen ere-voorzitter van de partij in Zaventem.

Je gelooft je eigen oren niet en toch is het zo. Onze kersverse minister van binnenlandse zaken in dit land wordt geciteerd en in zijn fascistische mening ondersteund door een intussen 90jaar oude collaborateur uit WO II, en dat allemaal op de openbare omroep. Neen, dit is niet ,,Bompa’’ of VTM of De Ideale Wereld op Vier. De opa is bij zijn volle verstand, terwijl hij dit zegt; hij zit kwiek, nuchter en vrolijk voor zijn desktop en geniet van de media-aandacht. We zijn mijlenver weg van het kruisverhoor à la Maurice De Wilde. Het lijkt een beetje op een Wiedergutmachung, nadat hij eerder twintig jaar zijn burgerrechten kwijt was in dit land, maar het toch nog nodig vond om een later – vanwege geweld en doodslag – bij wet verboden privémilitie als de Vlaamse Militanten Orde (VMO) in het leven te roepen. Ook dit is het DNA van ondernemend Vlaanderen, het grootste uitschot wat onze vaderlandse geschiedenis ooit heeft voortgebracht, maar het leeft nog altijd voort. Wat erger is, deze kakkerlakkenhistorie hervond vanavond zijn zoveelste, stinkende asem…

kesterheide

,,Op initiatief van Voorpost werd op deze stralende dag een passende hulde gebracht aan Staf De Clerck, de in 1942 gestorven “eenheidsleider” van het VNV. Bob Maes, gewezen leider van de Vlaamse militanten organisatie (VMO) en gewezen Volksunie-parlementair gaf een prachtige uiteenzetting over het hoe en waarom van deze herdenking. Dit initiatief was meer dan het steunen waard, daarom ook een dikke proficiat aan de mensen van Voorpost, ‘’ (2) lezen we vandaag nog altijd over een Staf De Clercq-herdenking, tien jaar geleden bij het graf van de Nazi-vriend in Kesterheide. Jambon en zijn bruine bende waren er toen ongetwijfeld bij om een traantje te plengen, net zoals ze tot op vandaag Duitse heimat- en Blut und Boden liederen meekwelen op allerlei foute zangfeesten.

Van het VNV weten we – toch nog maar even in herinnering brengen, want Terzake liet dit volledig over aan de verbeelding van de kijker – dat het begin 1939 verhoogde Nazi-steun kreeg tot omgerekend € 15.000 per maand. In een verkiezingspamflet van dat jaar werd echter niets vermeld van deze steun, integendeel, het pamflet stelt:
«Welnu, wij, Vlaamsche Nationalisten, wij zeggen: wij hebben twintig jaar gevochten voor het ‘Los van Frankrijk’, wij zullen met dezelfde hardnekkigheid vechten voor het ‘Los van Duitschland’. Moest Hitler het in zijn bol krijgen, hier een voet probeeren te zetten, dan zullen wij in de eerste rangen staan om met ons lijf een levende borstweer te vormen tegen gebeurlijke overrompeling.»

Maar een jaar later in 1940 op 10 november maakt Staf de Clercq in een redevoering publiekelijk bekend dat het VNV zich ter beschikking stelt van de Duitsers en geeft hij zijn vertrouwen aan de Führer Adolf Hitler. Het VNV steunde direct de vervolging der Joden, zoals blijkt uit deze redevoering:
«Vlaanderen moet inschakelen in de Nieuwe Orde, geboren uit de nationaal-socialistische revolutie. Het VNV stelt zich ten doel het vestigen van de nieuwe orde in Vlaanderen. […] Deze nieuwe politieke orde dient gevestigd te zijn, eensdeels op het beginsel van het leiderschap, andersdeels op het uitschakelen en verwerpen van alle instellingen (onder andere het Parlement), groeperingen (onder andere vakbonden) of uitingen die de organische eenheid der Volksgemeenschap aantasten of ondermijnen. […] Ondertusschen hebben wij nog andere plichten te vervullen: a) Bekamping der hetze; b) Bekamping van den woeker; c) Strijd tegen de Joden.»

Op 13 augustus 1942 vertrok het eerste konvooi uit Mechelen naar Auschwitz en meldde de VNV-krant ,,Volk en Staat’’: «De zuiveringsmaatregelen tegen de joden volgen mekaar sterker op en worden met de dag strenger toegepast. Het schijnt zo dat we stilaan rondom onze redactiekantoren weer ruimer zullen kunnen ademhalen en nu er week na week huizen en appartementen in de buurt leegkomen kunnen we tenminste eens rustig van huis naar kantoor en van kantoor naar huis wandelen.» (3) Zouden wij hier enige verwante inspiratie durven vermoeden met onze kersverse staatssecretaris Theo Francken die tegen het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in, opnieuw gezinnen met kinderen in gesloten instellingen wil steken, in afwachting van hun deportatie en gisteren nog pleitte voor duizend extra deportaties, die dit plan mogelijk moeten maken? (4) Het antwoord geeft Francken zelf op zijn facebookpagina: van een staatssecretaris voor asiel en migratie verwacht je niet alleen enige moraliteit en respect voor de mensenrechten, ook al is deze verwachting m.b.t. Francken ijdele hoop. Ook qua objectiviteit in de behandeling van dossiers mogen we eigenlijk niet veel verwachten. Op Franckens FB-pagina luidt het, dat Marokkanen, Algerijnen en Congolezen best wegblijven, omdat ze minder economische meerwaarde bieden… Asielrecht wordt hier boudweg ondergeschikt gemaakt aan economisch nut. Economisch nut wordt hier gelinkt aan welbepaalde etnische origines.

franckenracist

Zingt u mee met Jan Jambon: heimatliederen en de verheerlijking van den Duitschen bezetter!

Zingt u mee met Jan Jambon: heimatliederen en de verheerlijking van den Duitschen bezetter!

Liesbeth Van Impe van de ,,krant van het goeie leven’’ werd er door Terzake-vrouw Annelies Beck bij gehaald om Jambon en zijn bende te omschrijven als ,,crypto-fascisten.’’ Wat intussen een ongelooflijk eufemisme geworden is, omdat Jambon, Weyts en Francken er ronduit voor uitkomen dat ze het fascisme genegen zijn, niet enkel op verjaardagsfeestjes van ex-collaborateurs, maar ook op zangfeesten en via allerlei halve, uiteraard verkeerd begrepen uitspraken en zelfs vriendenclubjes die de naam ,,VNV’’ dragen. Voorts sloeg Van Impe de bal compleet mis, toen ze Bob Maes I en Bob Maes II nog van elkaar wou onderscheiden, met zijn zogezegd salonfähig Volksunie-verleden. Er is gewoon weg geen Bob Maes II (cfr. de Staf De Clercq-herdenking van tien jaar geleden, zoals hierboven aangetoond). Kortom: een VRT-duidingsprogramma doet nog maar eens mee aan de grote misleiding, die er sinds jaar en dag heerst binnen zowat alle media rond de NV-A. Het is altijd een partij met fascistische roots geweest net zoals het Vlaams Blok en ze verdiende een even strenge schutskring als deze partij, maar helaas. Vandaag komt dat nog meer tot uiting, nu het intussen ministerabel geworden bruin ongedierte volop in het daglicht mag treden en zijn stinkende, xenofobe walm mag verspreiden.

———————–

(1) http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/terzake/EP_141014_Terzake?video=1.2119233
(2) http://www.jongerenaktief.org/
(3) http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaamsch_Nationaal_Verbond
(4) http://www.standaard.be/cnt/dmf20141013_01318049?fb_action_ids=10202678957085243&fb_action_types=og.recommends

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s