Sticking to the union (24 mei 2016)

De derde grote betoging tegen de regering Michel-De Wever bracht 70.000 betogers naar Brussel, minder dan die van oktober vorig jaar. Maar anderzijds zijn er de komende weken en maanden zoveel acties gepland – in totaal vier -, dat je er mag van uitgaan dat de actiebereide bevolking eerder zijn inspanningen aan het spreiden is en er zeker geen afname is van het protest. Wel integendeel.

Ik overloop: op 31 mei 2016 organiseert de ACOD zelf acties (o.a. op de Vrijdagmarkt in Gent) om zo de focus te leggen op de problemen die dit regeringsbeleid veroorzaakt in de openbare sector:

– een gebrek aan investeringen;
– personeelsverminderingen:
– een gebrek aan langetermijnvisie op de openbare sector met oog op de
dienstverlening aan de bevolking;
– sociaal overleg dat niet meer doet dan de schijn hoog houden.
De ACOD aanvaardt bovendien niet:
– de vermindering van de pensioenrechten van haar leden;
– de aanvallen op het statuut;
– de aanpassing van de ziekteregeling;
– de invoering van een minimale dienstverlening.
Op 24 juni is er een algemene stakingsdag gepland; op 29 september opnieuw een nationale betoging en op 7 oktober nog eens een algemene stakingsdag.
Het beeld van vandaag: