Bruine stank in de nieuwe meerderheid

De nieuwe stadscoalitie wordt nog geen drie jaar na haar aantreden en nog voor halverwege, gered  door de ex-fractie van het Vlaams Belang. Hoe is het zo ver kunnen komen?

Er is de totale afwezigheid van bestuurservaring bij de NV-A, die wij vooraf hadden voorspeld. En dat komt nu ook uit: na het eerder terugtreden van de schepen van cultuur, kon de schade nog beperkt worden, maar nu de zogenaamde ,,steunpilaar” van de NV-A op financiën, Catherine Waelkens, er de brui aan geeft, door interne strubbelingen binnen haar partij, is het hek helemaal van de dam. Er staat geen opvolger klaar of het zijn mensen zonder enige bestuurservaring.

Drie jaar geleden hadden we vooral gedacht dat de meer ervaren fracties SP.a en Open VLD, met doorwinterde politici als De Coene, Q, Maddens en Lemaitre vooral hun voordeel zouden doen, met de onervarenheid van de NV-A fractie in hun meerderheid. Vandaag keert dit als een boemerang terug in hun gezicht. Wij hadden gedacht dat er drie jaar geleden wat meer zekerheid – en vooral evenwicht in het beleid (links/rechts) – zou ingebouwd worden door bvb. Groen mee aan boord te hijsen, met een figuur als Bart Caron op cultuur bijvoorbeeld. Maar dat is niet gelukt. Was het de plotse honger naar teveel schepenzetels die primeerde op een degelijk, evenwichtig bestuur?

,,Quick” en ,,Flupke” hadden iets meer vooruitziend moeten zijn en wat meer zekerheid qua zetels moeten inbouwen om hun meerderheid gestalte te geven.  Het was niet alleen beter geweest voor het beleid van de stad: twee partijen van links en twee partijen van rechts: een evenredig aantal schepenen en de grootste fractie krijgt de burgemeesterszetel.

De nieuwe meerderheid wordt vandaag gered, door een paar afvallige ,,blokkers”, waarvan we ons de vraag kunnen stellen, waarom ze hun partij verlieten. Opportunisme sinds hun partij aan het imploderen is? Maar veel belangrijker: hebben deze vertegenwoordigers van een bepaald deel van de Kortrijkse bevolking niet nog altijd dezelfde visie als vroeger, nu ze zogezegd als ,,onafhankelijken” aanleunen bij de in grote nood verkerende NV-A? Hebben ze hun 70puntenprogramma intussen al eens herzien? Of hoeft zelfs dat niet meer, omdat het eigenlijk door de grote partijen toch grotendeels gerealiseerd werd?

Aan Flupke en Q de vraag: waar is het ,,cordon sanitaire” gebleven in heel dit verhaal? Dat was dus allemaal om te lachen, al die jaren? Het zijn donkere dagen in K-Town. Niet alleen de flikken gaan ongehinderd over de schreef tegenover jongeren en inwoners met een andere huidskleur; ook voor de zogenaamde ,,democratische” partijen, mag het cordon sanitaire zomaar opgedoekt worden: normenvervaging. Een bruine walm waart door de stad.

vbkortrijk

De naam ,,Maarten Seynaeve” boegbeeld van het VB op deze affiche in 2009.