,,Voortaan zult gij geen mensen meer vangen, maar vissen.”

Met woorden bezweren we de foute maatschappelijke werkelijkheid. Newspeak is zo de eerste wereldtaal geworden, terwijl de antagonismen nog toenamen. Veertig jaar geleden verving het woord ,,ontwikkelingssamenwerking’’ dat van ,,ontwikkelingshulp’’. Helpen was paternalistisch en te vernederend geworden voor wie hulp ontving, zo heette het. Twintig jaar geleden moest ,,samenwerkingsontwikkeling’’ op zijn beurt dit woord vervangen. De witte olifanten zouden een uitstervend ras worden. Vandaag komt ,,samenwerkingsontwikkeling’’ hierop neer dat we gezamenlijk met de partnerlanden onze grenzen bewaken. Van de toekomstige voorzitter van de Europese Commissie vernemen we dat onze Frontex Officers van mensensmokkelaars opnieuw vissers gaan maken. De EC-vice voorzitter ontpopt zich als de omkering van de messias met zijn apostelen, die voortaan geen vissen meer zouden vangen, maar mensen, herinner ik mij, toen we nog de bijbel lazen; willens nillens werken we daarvoor samen met ,,stammen” (1), klinkt het nogal 19de eeuws kolonialistisch; onze ,,border managers’’ subsidiëren in concreto niets ontziende warlords om mensen  onderweg, te folteren, op te sluiten en terug te sturen. De ontwikkelingshelper is vijftig jaar later de ,,Return manager’’ geworden of is het ,,Liaison officer’’? Frontex, de nieuwe, witte olifant, wast witter dan wit.

20140811_marenostrum_home


(1), Frans Timmermans in DS, zaterdag 18/9/2017, p.16-18.