Kennedybos, een vervelende sta-in-de-weg voor slechte planners.

Actievoerders van diverse politieke strekkingen vormden een dubbele afweergordel tussen het bedreigde bos en de ziekenhuiscampus.

Bij het Kennedybos en de actie van Natuurpunt op zaterdag 6 oktober (1) denk ik als toenmalig onervaren scribent onwillekeurig terug aan Jozef Desloovere, die destijds samen met een collega van de stedelijke tuinbouwschool, het bos ,,ontwierp”. In een regio waar bos nagenoeg onbestaande was, werden bossen veertig jaar geleden eerst ontworpen op papier, om nadien aangeplant te worden. De aanleiding voor het stuk in HN, toen nog de ,,goeie krant van het leven”, was de discussie in de Kortrijkse gemeenteraad of het bos na pakweg twintig jaar, rijp en sterk genoeg geworden was, om opengesteld te worden voor ravottende jeugdverenigingen. Een discussie die maandenlang aansleepte, want milieuverenigingen en Bos&Groen vonden dat het ravotten er nog niet aangewezen was, omdat dit ten koste ging van de natuurwaarden, lees: ,,de beestjes en de plantjes”. Wat dan weer onbegrijpelijk was in de ogen van de scouts en chiroleiders. Om maar te illustreren hoe zwaar de recreatieve druk wel was op de schaarse streepjes groen in Kortrijk. Vandaag is heel die discussie al lang niet meer aan de orde, omdat het bos in zijn ,,Dasein” zelf bedreigd wordt. Het is in de ogen van het huidige stadsbestuur (CD&V, Open VLD) een vervelende ,,sta-in-de-weg” geworden tussen het oprukkende Groeningeziekenhuis, het Kennedy-bedrijvenpark en de verkeersontsluiting van beide werkplekken.

Eigenlijk is het Kennedybos zelf een anomalie, wist Desloovere me toen nog te vertellen. Het verrees op hopen afgegraven kleilagen, die daar opgestapeld lagen vanwege de aanleg van de E17, op zich totaal ongeschikt om er bomen te planten. Karrenvrachten verbeterde grond werden aangevoerd om de grondsamenstelling te verbeteren en er de jonge boompjes een kans te geven. De eiken hadden er het moeilijkst. Maar zie: de natuur zei volop dank u voor zoveel mildheid en beloonde de aanleggers met ongewone vegetaties, zoals enkele zeldzame orchideeënsoorten. Natuurgidsen waren niet weinig trots bij een rondleiding dit te kunnen vertellen. Hele generaties natuurgidsen kregen er overigens hun opleiding. Samen met het andere, zo mogelijk nog kleinere natuurrelict in Kortrijk, het domein van de Kleiputten, was het Kennedybos het enige gebied, waar je enigszins nog aan natuurexploratie kan doen.

Jonge actievoerder, verkleed als bij.

Nu lijkt het erop, alsof het Kennedybos zijn tijd gehad heeft. Nogal lichtzinnig lijkt het stadsbestuur het bos te hebben afgeschreven. Het bos is kaprijp geworden. Met de kaasschaaf mag er wel 1.5 ha van het in totaal 14 ha grote domein (of zo’n 10 procent) van af, om ruimte te hebben voor een parkeergebouw voor doktoors en andere specialisten van de nieuwe gezondheidsfabriek aan de Kennedylaan. Wie het filmpje bekijkt van de realisatie van het nieuwe ziekenhuis (2) en de nog op handen zijnde bouwfasen, kan zich echt de vraag stellen, waarom per se het aanpalende bos moet aangesneden worden. Uit het filmpje blijkt vooral de ongebreidelde ruimtehonger van het gezondheidsfabriekje. Opvallend ook dat er – hoewel het filmpje nog maar van juni 2012 dateert – nergens sprake is van het aansnijden van een stuk Kennedybos. Het parkeergebouw staat blijkens dit filmpje zelfs op een totaal andere lokatie ingeplant: redelijk centraal op de campus, net zoals de patiënt zelf natuurlijk, wat tot twee keer toe moet worden beklemtoond temidden van zoveel bouwwoede. Eén en ander doet vermoeden dat er flink geïmproviseerd wordt. Dat zou dan weer kunnen te maken hebben met de innige familierelaties en afhankelijkheden tussen familieleden en opeenstapeling van cumuls onderling in enerzijds de raad van bestuur van het AZ Groeninge en het Kortrijkse schepencollege anderzijds. De vraag wie hier wie aanstuurt, is in zo’n geval niet meer te beantwoorden. Het voorzitterschap binnen de raad van bestuur is netjes verdeeld tussen de twee leidende dynastieën in Kortrijk: de clan De Clerck-De Jaegere, voorzitter en tevens vrouw van de burgemeester en het ACW-geslacht de familie Verhenne, hier vertegenwoordigd door vice-voorzitter Francesca Verhenne, tevens OCMW-voorzitster en tweede op de CD&V-verkiezingslijst, de nieuwe numero uno van de christelijke arbeidersvleugel, sinds ,,Borat” het een beetje liet afweten als stand-in van De Clerck, toen deze laatste Kortrijk in de steek liet om justitieminister te worden onder Leterme.

Hoedanook het grootste euvel naast dit verfoeilijke nepotisme is wel dat het stadsbestuur onvoldoende de mobiliteit op en rond zo’n grootschalig complex heeft ingecalculeerd. Deze beleidsfout, samen met het van oudsher stiefmoederlijk uitgebouwde openbaar vervoer in de stad, zijn de hoofdoorzaken van de bedreiging van het Kennedybos. Opnieuw wordt een ontheffing van een milieueffectenrapport gevraagd om deze wijzigingen aan het oorspronkelijke plan te kunnen doorvoeren. Eerder al kreeg AZ Groeninge zo’n ontheffing die loopt tot april 2013. (3) In die goedgekeurde beslissing is enkel sprake van een parkeergebouw met 2200 plaatsen ipv de eerder gevraagde 1500. Van een tweede parkeergebouw voor de geneesheren en het personeel en zelfs aanvullend voor Barco (zowat een kilometer verderop op de bedrijvenzone Kennedypark), is er geen sprake.

__________

(1) http://www.dewereldmorgen.be/blogs/bernard-decock/2012/10/06/protest-in-kortrijk-tegen-het-rooien-van-het-kennedybos

(2) http://www.youtube.com/watch?v=rjbWhe2WzB8&feature=youtu.be

(3) http://www.lne.be/merdatabank/uploads/nthbsl902.pdf

Lees ook: http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be/archive/2012/10/05/worden-1-5-hectare-bomen-in-het-kennedybos-gerooid-op-een-dr.html

Een tweede petitie-actie moet het behoud van het Kennedybos op de agenda van de volgende gemeenteraad brengen. Een eerste kluif voor een nieuwe meerderheid?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s