Nazi-regierung

Het handpopje van Baas Gansendonck

is weer eens gesjareld.

Het weet weer waar het staat,

namelijk:

daar waar de borstel staat

van ‘t schoon verdiep

tot in de Wetstraat

weerklonk de echo:

,,Poten af van mijn Oberkapo!”