Free Palestina

,,Free Palestina, stop shooting children,” een kleine 250 deelnemers namen het vrijdagnamiddag op voor de onderdrukte Palestijnen in de Gaza-strook en op de Westbank. Ze verzamelden aan de Sint-Janskerk en trokken vreedzaam scanderend de stad in; op het Vandalepleintje in het centrum, werd de betoging ontbonden. Er stapten politici mee van Groen, SP.a en PVDA, syndicalisten van de socialistische vakbond ABVV en mensen uit Wereldwinkelkringen.

IMG_20180525_163702a