Tussen Keibeek en Kasteelbeek

Onze wandeling start in het gehucht Evangelieboom aan de prachtige populierendreef die naar de historische hoeve ,,Ter twee mudden” (1762) (1) leidt (wandelknooppunt nr.8, Land van Mortagne). Uit de vallei van de Keibeek gaat het vervolgens bergop, richting Kreupelwijk (Zwevegem). Dit deel met de lintbebouwing langs de Bellegemstraat is het minst interessante deel, vanwege het talrijke, te snelle verkeer, zelfs op zondagmorgen. Het is dan ook bevrijdend om even voorbij knooppunt 12 de Kasteelbeekvallei in te duiken, voor een prachtig, onverhard (maar in wintertijd nogal modderig) landwegje. Het ruimtelijk structuurplan voor de Kreupelwijk (2011) stelt dat dit landschappelijk, agrarisch waardevol gebied is, maar naar onze goesting staan er toch wel veel nieuwe, roodgeel gearceerde veldjes ingekleurd (bestemmingswijziging van landbouw naar wonen) in het gebied. (2)

We waren om en rond de Kasteelbeek toch wel verrast door een aantal bosrelicten; de stank van enkele industriële varkens- en kippenkwekerijen moet je erbij nemen. Via Scherpereels kapel gaat het vervolgens opnieuw bergop tot aan het Laatste Oordje, in de achttiende eeuw ooit café met brouwerij, maar nu hopeloos verkommerd en ten prooi gevallen aan jarenlange leegstand. Je vraagt je ook af of de verkeersspiegel die het prachtige gevelkapelletje ontsiert, niet anders opgesteld kan worden. Vanaf het Laatste Oordje heb je een mooi vergezicht richting ,,kam”, waar de Italiaanse stadsplanner Bernardo Secchi de Kortrijkse verkavelingswoede in de jaren ’90 een halt toeriep. We zijn er hem eeuwig dankbaar voor.

Alles samen goed voor anderhalf uur wandelen of 6,7 km.

————

 

(1) https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/80896

(2) file:///C:/Users/Admin/Downloads/toelichting_kreupel.pdf

Evangelieboomwandeling