Rondom de Geitenberg

Eén van onze favorieten geworden, deze knooppuntwandeling, vooral omdat je er de hond nogal vrij kunt laten rondlopen, als er niet teveel wild in de buurt is tenminste, zoals vanmiddag, toen we in de verte een groep van vijf hazen zagen wegstuiven. Vertrekpunt is de hoek Rejettestraat/Doornikserijksweg (wandelknooppunt 48, Land van Mortagne), gevolgd door 47, 46, 58 (Tontekapel), 59, 45 en terug naar 46, 47 en 48.

Op het hoogste punt van de Geitenberg is een vogeltrekpost van Natuurpunt. Van daaruit heb je een fantastisch 360° panorama op heel de omgeving, met vergezichten van de Molen Ter Claere over Kluisberg, Grandval- en Kooigembos en Mont St-Aubert. Vanmiddag had zich één vogelaar knus geïnstalleerd op het platform met zeteltje en sterrenkijker op statief. Hij had al kraanvogels, rode wouw en buizerden waargenomen.

Even verderop is er het stemmige plekje van de Tontekapel. Beschermd als monument bij MB van 30 april 2004. De kapel heeft een beeldbepalende ligging en wordt beschaduwd door zes populieren. Voor de kapel staat een houten bidbankje. Het bedehuisje wordt gebouwd in de eerste helft van de 18de eeuw, vermoedelijk in 1729. De eerste, kleinere kapel wordt in 1914 vernield door brand na een blikseminslag. De huidige kapel dateert van na de Eerste Wereldoorlog. Het bedehuisje wordt in 1929 vergroot door de bewoners van de nabijgelegen hoeve. De Tontekapel is vooral in de meimaand een drukbezochte bidplaats. (1)

Alles samen 4,8km; in een uurtje ben je dan ook rond.

6 maart 2018

Follow-up 1. Eigenlijk niet zoveel te melden, behalve dat na het oogsten en verdwijnen van  de gewassen maïs, aardappelen (september-oktober), de groenbemesters en koolzaadvelden de kop opsteken. Alleen de knolselders houden voorlopig nog stand.

2 november 2018

Follow-up 2. Voor het eerst in jaren: Geitenberg en Tontekapel onder een sneeuwtapijt. We hadden twee wandelingen nodig op twee opéénvolgende dagen om het landschap helemaal te vatten, één keer zonder zon in het grijs en met verse sneeuw op komst (windrichting zuidoost) en één keer met een pracht van een zonsondergang (windrichting noordoost), waarbij de zon zich opsplitste in twee halve delen.

p1110854a

zonnesplitsing

22 en 23 januari 2019

Een horizon die vervaagt tussen lucht en sneeuw: soms moeten we er maanden op wachten, maar als ze er eindelijk is,…

24 april 2020: Corona-koorts afbinden

In Corona-tijden is het koorts afbinden weer volop in. Dit fetisjistisch ritueel bestaat hierin dat je je ontdoet van het kwaad in jou.    Door een stuk van een voor jou geliefd of dierbaar textiel dat je draagt aan een boom te binden of aan een met een godheid verbonden gebouw (kapel, kerk, heiligenbeeld…) – eigenlijk een soort van offer – geraak je bevrijd van dat kwaad of je weet jezelf ertegen beschermd. Deze vorm van superstitie of magie is zeer oud en steunt op een duizenden jaren oudere boomcultus van voor Christus. De katholieke cultus was zo slim om veldkapellen te bouwen naast deze sacrale bomen, lindebomen bvb. of groen blijvende bomen (cipres, taxus…), een vorm van syncretisme, waardoor ze mee kon profiteren van de door deze cultussen uitgeoefende macht. Het heeft te maken met het ,,afwentelen van schuld” tegenover het sacrale (G. Bataille). Als je koorts hebt, ben je ziek en is dat een teken dat je relatie met de godheid verstoord is. Met het offer probeer je dit te herstellen.

Natuur trekt zich hier niets van aan en in volle ontbolstering: in een halfuurtje tijd: boerenzwaluw, veldleeuwerik, patrijs, haas, tapuit, kievit, gele kwikstaart, buizerd.

 

 

 


(1) https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/60884