Brief aan Hilde (7)

Wie geen 36/60 haalt, mag niet verder in het hoger onderwijs

Geachte mevrouw onderwijsminister,

Partijgenoot en voorganger van u, onderwijsminister Coens, ging er destijds prat op de lat gelijk te leggen. Het was een schitterend geschenk voor het vrij gesubsidieerd onderwijs en ik heb me sindsdien altijd de vraag gesteld waarom dit soort onderwijs nog ,,vrij’’ genoemd moest worden, vermits het kon rekenen op 100% betoelaging, maar soit. In uw nog prille carrière als onderwijsbeleidsvoerder slaagde u er ook al één keer in de lat gelijk te leggen. Door het geld af te pakken voor de flankerende maatregelen bij de scholen met GOK-uren. Blank en zwart, iedereen gelijk, moet u toen gedacht hebben, hierin enigszins geïnspireerd door uw ,,Eigen volk eerst’’-coalitiegenote Liesbeth Homans (NV-A). Maar soit.

Nu acht u de tijd gekomen om, nu de lat gelijk ligt, de lat ook wat hoger te leggen. We sommen even op: zwaardere eindtermen in het secundair onderwijs voor de moderne talen Frans, Engels, Duits, kunnen geen probleem zijn, ook al is uw eigen taalniveau Engels – zeg maar de gemakkelijkste van de drie boven opgenoemde talen – van het niveau eerste graad secundair, zoals u recentelijk nog bewees bij een buitenlandse missie in Texas (VS). Het deed mij denken aan het Westvlaams-Engels dat protagonist Frank opdist in ,,Eigen Kweek’’. (1) We nemen aan dat u deze taalachterstand inmiddels hebt weggewerkt en vergeven u als Ware Christenen het gezichtsverlies dat Vlaanderen toen leed in de hele wereld.

Als alle leerlingen secundair uiteraard moeiteloos die hogere lat in de moderne talen genomen hebben, mag de lat ook wat hoger in het hoger onderwijs, moet u als onderwijsdeskundige gedacht hebben. En ja, de ,,eeuwige’’ boemelaars en dilettanten, de twijfelaars en ongedurigen, de trage starters, de pintjestappers, lintjes & petjes incluis, de wereldverbeteraars van links en rechts, ,,conspirateurs professionels’’, die teveel bezig zijn met onderwijspolitiek en studentenvakbonden, sociale raden, presidia en dies meer, de werkstudenten, de bijklussers, Alma-wassers en gediplomeerd plongeurs, die hun studies zelf moeten bekostigen, allemaal tijdsverlies om het diploma te halen, de diesels onder de studenten: sie müssen heraus, einfach klar! Wie geen 36 op 60 studiepunten haalt in het eerste jaar, zal geadviseerd worden om een andere studierichting te kiezen of…, want die studiebegeleiding dat mogen we in het huidige bezuinigingsklimaat wel vergeten.

Dat 40% van het huidige studentenheir onder die lat duikt, is voor u niet echt een probleem. Wel integendeel: op die manier kunt u natuurlijk de miljoenen besparen die uw boekhouder Geert Bourgeois u oplegt en waaraan u zich als volleerde masochiste op uw departement maar al te graag onderwerpt. U gaf eerder al uw theologische vriend en partijgenoot Rik Torfs van de KULeuven de toestemming om zo mogelijk nog onbarmhartiger te zijn en de kuising al na de eerste examenronde in januari door te voeren. Dat was pas een mooie voorzet van uwentwege als minister, moeiteloos binnengekopt door deze groot-Inquisiteur in schapenvacht. Zo kon het ex-jurylid van de Slimste Mens hemelsbreed het elitaire karakter van zijn nochtans middelmatige universiteit – overigens niet terug te vinden in de top 50 van de worldranking, but who cares? Met deze maatregel lukt dat wel de eerstkomende jaren – als ultieme verkoopsargument in de media uitbazuinen.

Er komt een centrale databank waar alle rode cijfertjes van alle boemelaars opgeslagen worden, een soort van ,,,Studienverbot’’, naar analogie van het Berufsverbot in Nachkriegsdeutschland van de Bleierne Zeit-periode en klaar is kees. De gewone hogescholen buiten de universiteit staan uiteraard te springen om al deze gefleste studaxen op te vangen met de nodige studiebegeleiding en omkadering, psychologische consulting na hun traumatische ervaring aan de univ, nu ze jarenlang al hun monitoren, studiebegeleiders en mentoren hebben moeten ontslaan, wegens de schaalvergroting en gebrekkige enveloppenfinanciering, doorgevoerd vanwege uw voorganger, die dekselse Pascal Smet. Maar dat herinnert u zich uiteraard niet, u bent wijselijk kort van memorie, ook al zat u toen mee in die Vlaamse regering, samen met Pascal. Uw aandacht ging toen meer naar de puttekes in onze bruggen en wegen en niet naar griffel en lei. Er is voor al die gebuisden nog altijd het hoger beroepsonderwijs. Alleen, klein probleem: dat is nog niet zo goed uitgebouwd, amper drie of vier studierichtingen. En daarvoor is dus ook geld nodig, geld dat u dan weer niet krijgt van uw coalitiegenoot en boekhouder Geert Bourgeois.

Mevrouw de onderwijsminister, het gaat van kwaad naar erger. Zoveel is nu wel duidelijk. U weet niet meer van welk hout pijlen maken. Wij geven u voorlopig de titel van minister van watervallen, vanwege het creëren van een tweede waterval, die van het hoger onderwijs, naast de bestaande waterval van het secundair onderwijs, waaraan u ook iets weigert te doen.

Met de meeste hoogachting,

Uw zich volledig, dag in dag uit, gevende onderwijsleerkracht.

———————
(1) http://deredactie.be/cm/1.1673513?view=popupPlayer

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s